PATER NOSTER 

 

När det gäller denna latintext, skall du koncentrera dig på pronomen (här kursiverade). Vi  skall  senare i kursen ta upp substantiv av tredje deklinationen (pater, nomen), presens konjunktiv  (modussuffix e/a: sanctific-e-tur, adveni-a-t) och passivändelsen –ur i  tredje person (laudat han   berömmer, laudat-ur han beröms).

Pater noster, qui es in caelis.

Vår fader, du som är i himlen/himlarna.

Sanctificét-ur nomen tuum.

Låt ditt namn bli erkänt som något heligt.

Adveniat regnum tuum.

Låt ditt rike komma.

Fiat voluntas tua,

Låt din vilja ske,

sicut in caelo, et in terra.

också på jorden så som i himlen.

Panem nostrum quotidiánum

Vårt dagliga bröd

da nobis hodie.

ge oss idag.

Et dimitte nobis débita nostra,

Och förlåt oss våra skulder,

sicut et nos dimíttimus

liksom också vi förlåter dem

debitoribus nostris.

som står i skuld till oss.

Et ne nos indúcas in tentationem

Och utsätt oss icke för prövning

sed líbera nos a malo. Amen.

utan rädda oss från det onda. Amen.

 

caelum, i N. himmel

dimítto 3 efterskänka; dimittere + dat.

sanctífico 1 göra helig, helga

+ ack. förlåta någon något

advenio 4 komma till

débitum, i N skuld

fio 3 (oregelb.) ske

débitor, is (3 dekl.) gäldenär;

sicut såsom

debitoribus dat. plur

et = etiam

ne negation vid konjunktiv i huvudsats

quotidianus, a, um  daglig

indúco 3 införa

do 1 ge

líbero 1 befria

Uppgift 1

Översätt till latin: a) Marcus och Paulus är era vänner. b) Jag älskar dig. c) Vi älskar er. d) Beröm oss! e) Skicka boken till din son! f) Ge mig böckerna!

Skriv först översättningarna i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)