Byst av den Brutus som enligt traditionen störtat

   Roms siste kung på 500-talet f. Kr.

  Personliga, reflexiva och possessiva pronomen 

 

Pronomen betyder ’i stället för (pro) namn (nomen)’, dvs ett ersättnings­ord för namn/substantiv.

Personliga pronomen

Översätt följande meningar med hjälp av böjningsmönstret för pronomen nedan: 

Mihi valde placet vos vidére.

Nobis etiam valde placet te vidére. 

valde mycket  placet + dativ (opers.) det behagar  video 2 se  etiam även 

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Det finns fyra personliga pronomen i latinet: ego jag, tu du, nos vi och vos ni. Eftersom pronomen skall kunna ersätta substantiv i en sats, måste de kunna sättas i samma kasus som ett substantiv: 

 

Första person

Andra person

 

Singularis

Pluralis

Singularis

Pluralis

Nominativ.

ego jag

nos vi

tu du

vos ni

Genitiv*

 

 

 

 

Dativ

mihi

nobis

tibi

vobis

Ackusativ.

me mig

nos oss

te dig

vos er

Ablativ

me

nobis

te

vobis

 * Possessiv genitiv uttrycks med possessivt pronomen, jfr meus, tuus, noster, vester nedan.

Som personligt pronomen i tredje person (’han, hon, den, det; de’) använder latinet demonstrativa pronominet is, ea, id, se det följande.

Reflexiva pronomen

Tredje personens personliga reflexiva pronomen (’sig’) heter i ackusativ se, i dativ sibi och i ablativ se. Exempel: In speculo (spegel) se videt.

Possessiva pronomen

Som adjektiv efter första och andra deklinationerna (typ magnus, a, um) böjs possessiva pronomen meus, mea, meum ’min’, tuus, tua, tuum ’din’ och suus, sua, suum ’sin’.

Som adjektivet pulcher, pulchra, pulchrum, gen. pulchri etc. böjs possessiva pronomen noster, nostra, nostrum ’vår’ (jfr fra. notre) och vester, vestra, vestrum ’er’ (fra. votre är bildat med utgångspunkt i notre!).

Observera: Possessivt pronomen används i latinet endast om det är absolut nödvändigt för sammanhanget eller om detta pronomen är starkt betonat.

 

                          Teckning av Staffan Lindén