Pantheon med sin kupol - en romersk uppfinning, byggd 126 e.Kr. av    kejsar  Hadrianus. År 609 e.Kr. omvandlades den till kyrka.

  Adverbs komparation

 

När adverb bildas i latinet läggs till adjektivets böjningsstam i positiv

1. -e, om adjektivet hör till första och andra deklinationerna: lent-e långsamt av lentus, a, um långsam,

2. -iter, om adjektivet hör till tredje deklinationen: gráv-iter tungt av gravis, e tung.

Som komparativ för adverben används ackusativ singularis neutrum av motsvarande adjektivs komparativ, dvs. morfemet -ius fogas till böjningsstammen.

Adverbets superlativ är adjektivets superlativ med utbyte av morfemet -us mot morfemet -e.

lente

lentius

lentissime

långsamt 

långsammare,

långsammast,

(stam lent-) 

ganska långsamt,

mycket långsamt

 

alltför långsamt

 

graviter

gravius

gravissime

tungt

tyngre,

tyngst,

(stam grav-)

ganska tungt,

mycket tungt

 

alltför tungt

 

Komparation med stamväxling möter hos följande adverb:

bene väl

melius bättre

óptime bäst

male dåligt

peius sämre

péssime sämst

magnópere i hög grad

magis mer

máxime mest

parum föga

minus mindre

mínime minst

 Lär in dessa komparationer!