Hästkapplöpningar på Circus Maximus. Relief.

Adjektivs komparation

Vi kallar adjektivets grundform, t. ex ’snabb’, för positiv. Vill man uttrycka en högre grad av adjektivet, används komparativ, t. ex. ’snabbare’ För att uttrycka högsta grad används superlativ, t. ex. ’snabbast’. Att komparera ett adjektiv innebär att ange dessa tre grad­former: positiv, komparativ och superlativ.

I svenskan kompareras adjektiv vanligen med -are och -ast, som i exemplen. Vissa adjektiv har dock i stället det korta komparativmorfemet -re och det korta superlativ­morfemet -st: ’längre, längst’ eller används vid komparation ’mera’ och ’mest’. Andra adjektiv har slutligen vid komparationen en stamväxling, t.ex. ’dålig, sämre, sämst’.

Komparativ av ett latinskt adjektiv bildas genom tillägg av ett morfem -ior (mask. och fem.) och -ius (neutr.) till positivens böjningsstam. Komparativer böjs såsom tredje deklinationens konsonantstammar, eftersom komparativmorfemet -ior slutar på kon­sonant. Böjningen lyder som följer.


 

Maskulinum/

Femininum

Neutrum

Singularis

 

 

Nominativ

longior

longius

Genitiv

longioris

longioris

Dativ

longiori

longiori

Ackusativ

longiorem

longius ( = nom.)

Ablativ

longiore

longiore

 

 

 

Pluralis

 

 

Nominativ

longiores

longiora

Genitiv

longiorum

longiorum

Dativ/Ablativ

longioribus

longioribus

Ackusativ

longiores

longiora ( = nom.)

 

 

 

 Lär noga in hur en latinsk komparativ böjs!

 

EXERCITIUM

(1) honoratiores

(1) honoratus, a, um hedrad

(2) cura posterior

(2) cura, ae F bekymmer  pósterus, a, um sen

(3) Nos celeriores sumus quam tu.

(3) céler, eris, ere snabb quam än

(4) Humaniora

(4) humanus, a, um mänsklig

(5) Villa vestra pulchrior est quam haec.

(5) pulcher, ra, rum vacker

(6) Ego senior sum quam tu.

(6) senex, is gammal; komp. senior äldre

(7) Iuniores estis.

(7) iuvenis ung; komp. iunior yngre

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Superlativ bildas som tidigare nämnts vanligen genom tillägg av -issim-us, a, um till positivens böjningsstam. Denna superlativbildning gäller både adjektiv som hör till ändelsesystem A och adjektiv som hör till ändelsesystem B, jfr longus lång, longior, längre, longissimus längst, lenis mild, lenior mildare, lenissimus mildast.

Lär in följande komparationer med stamväxling:

bonus, a, um god

melior, ius bättre

óptimus, a, um bäst

malus, a, um dålig

peior, ius /pejus/ sämre

péssimus, a, um sämst

magnus, a, um stor

maior, ius /majus/större

máximus, a, um störst

parvus, a, um liten

minor, us mindre

mínimus, a, um minst

Observera att komparativ och superlativ inte alltid anger verklig jämförelse utan kan användas absolut (fristående, dvs. utan jämförelse). Svenska exempel på absolut betydelse är: en bättre middag, en längre promenad, en större förmögenhet och de skönaste ting, de dyrbaraste smycken. Latinets absoluta komparativ översätts som regel med ’alltför’ eller ’ganska’  + positiv och latinets absoluta superlativ med ’mycket’ + positiv, jfr Senectus est natura loquacior  Ålderdomen är av naturen ganska pratsam, vidare inskrift på medalj: MÉRITIS OPTIMIS ’För mycket goda förtjänster’.

Uppgift 7

Komparera adjektiven a) prudens, entis klok, b) carus, a, um kär,

c) gravis, e tung!

 Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

                                     

Uppgift 8

Böj i singularis och pluralis (nom., gen., dat., ack., abl.) grammaticus doctior en lärdare lärare!

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

 

 

                                    

 Uppgift 9

 Böj i singularis och pluralis (nom., gen., dat., ack., abl.) via longior en längre väg!     

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

 

 

                                           

                                     

Uppgift 10

Böj i singularis och pluralis (nom., gen., dat., ack., abl.) atrium latius ett bredare atrium!

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit! 

                                            

Uppgift 11

Sök lånord från adjektiven magnus, maior, maximus och parvus, minor, minimus!

 Skriv först svaren i rutan, rätta sedan genom facit!