Det kejserliga palatset på Palatinen, byggt av Domitianus.

 Demonstrativt pronomen hic, haec, hoc         

 

Hic, haec, hoc ’denne; den här’. Latinska pronomen har i genitiv singularis suffixet –ius och i dativ singularis suffixet –i. I vissa kasus finns c, en rest av ett utpekande, dvs. demonstrativt, suffix ce. Observera att m i kasussuffix assimileras till n framför c: hunc, resp. hanc. Flertalet böjningsändelser tillhör ändelsesystem A:

 

 

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Singularis

 

 

 

Nominativ

hic

haec

hoc

Genitiv

huius (hujus)

huius (hujus)

huius (hujus)

Dativ

huic (hujk)

huic (hujk)

huic (hujk)

Ackusativ

hunc (<humc)

hanc(<hamc)

hoc

Ablativ

hoc

hac

hoc

 

 

 

 

Pluralis

 

 

 

Nominativ

hi

hae

haec

Genitiv

horum

harum

horum

Dativ/Ablativ

his

his

his

Ackusativ

hos

has

haec

Jämför följande improvisationsdikt vid en middag Hic, Haec, Hoc av Johan Olof Wallin:

Jag i Fahlu skola gått,

  Hic, haec, hoc!

Det latinet jag förstått,

  Minns det noch.

 

Hic det är vår hedersvärd,

  Haec hans fru,

Hoc det glas, som av en lärd

  Höjes nu.

 

Hic är qvick och Haec är täck,

  Derför ock

Tömmer jag för Hic och Haec

  Hela Hoc!

Pronominaladjektiv

Pronomenändelserna –ius i genitiv singularis och –i i dativ singularis finns också i ett antal andra ord, s.k. pronominaladjektiv, t. ex. unus en (genitiv uníus, dativ uni), nullus ingen (nullíus, nulli), solus ensam (solíus, soli), alter en annan (alteríus, alteri), totus hel (totíus, toti).

EXERCITIUM

(1) Hunc librum amo.

(1) liber, bri M bok

(2) Haec via brevior est quam illa.

(2) brevior (komparativ) kortare

(3) Illa arbor altissima est.

(3) arbor, árboris F träd

(4) Quot homines, tot sententiae.

(4) tot ... quot så många...som

(5) Deo soli gloria.

(5) gloria, ae F ära

(6) Ei est nomen Tiberius.

(6) nomen, nóminis N namn

(7) Quae est causa?

(7) causa, ae F orsak

(8) Omnes, qui aderant, plaudebant.

(8) plaudo, plausi, plausum 3 klappa i händerna

(9) Tibi uni confido.

(9) confido 3 lita på, med dat.

(10) Terra nullíus

(10) terra, ae F jord, land

(11) Accurrit quidam notus mihi nomine tantum.

(11) accurro, accurri, accursum 3 springa fram  tantum bara notus, a, um känd nomen, nominis N namn

Lär in böjningen av hic, haec, hoc och glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 5

Identifiera följande ordformer med kasus och numerus samtidigt som du anger ordets grundform: a) animális  b) verbis  c) canibus  d) domini  e) naves  f) animáli  g) navis  h) animália!

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

                                     

Uppgift 6

Ange böjningsstammarna för följande substantiv: a) tempus b) plebs   c) nomen  d) ordo! Vidare, vad betyder respektive substantiv? Nämn slutligen lånord i svenskan eller andra moderna språk som kan härledas från respektive stam!

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)