Ruinerna av Caracallas termer.

  Deponens

 

I svenskan finns verb som har passiv form, dvs. slutar på s, fastän de inte har passiv betydelse: färdas’ = fara, ’minnas’ = komma ihåg, ’lyckas’ = ha framgång, ’andas’ = dra andan. Dessa verb kan inte omskrivas med ’bliva’.

Verb av detta slag finns också i latinet och kallas deponens (presens particip av verbet depono lägga bort, dvs. ett verb som ’lägger bort’ den passiva betydelsen). Av ordlistan framgår om ett verb är deponens. Ett deponens har tre temaformer, alla i passiv form (presens indikativ, perfekt indikativ, presens infinitiv):

admiror, admiratus sum, admirari 1 deponens beundra

confiteor, confessus sum, confiteri 2 deponens bekänna

sequor, secútus sum, sequi 3 deponens följa

partior, partítus sum, partiri 4 deponens dela 

Notera att infinitiv av ett deponens har aktiv betydelse (t. ex. loquor, locutus sum, loqui 3 deponens tala). I följande fyra meningar möter deponenta infinitiver i satsförkortningen ackusativ med infinitiv. I sådan satsförkortning är subjektsdelen ofta ett substantiv i ackusativ och predikatsdelen en infinitiv, t. ex. Audio puellam cánere ’Jag hör flickan sjunga’/’Jag hör att flickan sjunger’.

Caesar dicit virum falso loqui.

Caesar säger att mannen talar osant.

Caesar dixit virum falso loqui.

Caesar sade att mannen talade osant.

Caesar dicit virum falso locutum esse.

Caesar säger att mannen har talat osant.

Caesar dixit virum falso locutum esse.

Caesar sade att mannen hade talat osant.

Uppgift 4

Böj verbet vereor 2 (deponens) frukta i presens! Ange också verbformernas betydelse! Sätt ut accent på stavelse som skall betonas!

Skriv först böjningsformerna och deras betydelser i alla rutor, rätta sedan genom facit!