Rekonstruktion av stadsbilden med bl. a. Circus Maximus och Palatinen.

 Presensstammens personändelser i passiv.

 

När vi i svenskan vill sätta ett verb i passiv, fogar vi ändelsen -s till verbstammen (jfr aktiv form: ’Vännerna räddar Marcus’ med motsvarande mening i passiv form: ’Marcus räddas av vännerna’). Vi kan också använda hjälpverbet ’bliva’ för passiv form (’Marcus blir räddad av vännerna’).

I stället för svenskans generella tillägg av ett ’-s’ i slutet av ett verb finns i latin, som framgår av tablån nedan, särskilda personsuffix i passiv för varje person:

Personsuffix i passiv

Presens ind. passiv

Imperfekt ind. passiv

-r (i vissa fall -or) jag

víde-or jag ses

vidéba-r jag sågs

-ris     du

vidé-ris du ses

videbá-ris du sågs

-tur    han, hon, den, det

vidé-tur han etc. ses

videbá-tur han etc. sågs

-mur   vi

vidé-mur vi ses

videbá-mur vi sågs

-mini  ni

vidé-mini ni ses

videbá-mini ni sågs

-ntur  de

vidé-ntur de ses

videbá-ntur de sågs

Imperfekt konjunktiv i passiv heter vidére-r, vide-ris etc.

Lär noga in de sex personsuffixen i passiv!

Presens infinitiv passiv

Du har tidigare lärt dig att presens infinitiv aktiv har ändelsen –re: laudare att berömma, videre att se, míttere att sända, audire att höra.  

Nu har turen kommit till att du lär dig presens infinitiv passiv,  som i första, andra och fjärde konjugationerna får ändelsen -ri och i tredje konjugationen ändelsen -i:

1:a konj. på -a

2:a konj. på -e

3:e konj. på kons.

4:e konj. på -i

laudari

videri

mitti

audiri

att berömmas

att ses

att sändas

att höras

Latinska uttryck

(1) Fluctuat nec mérgitur.(devis under fartyget i Paris vapen)

(1) flúctuo 1 gunga  nec och inte, men inte  mergo 3 sänka

(2) Si vis amari, ama!

(2) volo, vis, vult, vólumus, vultis, volunt (oregelb.) jag, du etc vill

(3) Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. (nylatinsk hexameter)

(3) muto 1 (för)ändra nos et = et nos

(4) Mundus vult décipi.

(4) mundus, i M värld  decipio, decépi, deceptum 3B
bedraga

(5) Approbaris.

(5) ápprobo 1 godkänna

(6) Laudatur (förr = A, högsta betyg)

(6) laudo 1 berömma

(7) Tertium non datur.

(7) do, dedi, datum 1 giva

(8) A multis amicus appellor.

(8) appello 1 kalla

(9) Si delectaris, bene est.

(9) delecto 1 förnöja, roa

(10) Videris mihi stulte agere.

(10) stulte (adv.) dåraktigt

(11) Vivitur parvo bene. (Horatius)

(11) vivo, vixi, victum 3 leva parvum, i N (något) litet

(12) Romae comitia quotannis habebantur.

(12) Romae i Rom  comitia, orum N folkförsamling  quotannis (adv.) årligen

Lär in glosorna i högerspalten!       

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 2

Ange presens och imperfekt indikativ passiv 2:a pers. sing. och 3:e pers. plur. av a) voco 1 kalla (’du kallas, de kallas, du kallades, de kallades’) b) terreo 2 förskräcka (’du förskräcks, de förskräcks, du förskräcktes, de förskräcktes’)! Sätt också ut accent på stavelse som skall betonas!

 Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)