Antikens Rom

Forum Romanum med Vestatemplet och Castors och Pollux’ tempel i mitten och Titusbågen i fonden. Till höger kejsarpalats på Palatinen.

 

 

Roms centrum under kejsartiden

I det gamla Rom var Via Sacra den stora triumfgatan. Här drog triumftågen - det är festtåg på statens bekostnad som beviljats segerrika fältherrar - fram på sin väg upp till Capitolium. Triumftåget gick längs Palatinens södra och östra sidor och vid Colosseum (Amphitheatrum Flavium) gjorde det en tvär sväng i riktning mot Forum för att fortsätta på Via Sacra där nu Titusbågen (Arcus Titi) och Septimius Severus' triumfbåge befinner sig.

Palatinen var i slutet av republikens tid fylld av de rika aristokraternas bostäder (sv. palats kommer av lat. Palatium = Palatinen). Under kejsar­tiden blev Palatinen platsen för kejsarpalatsen. Söder därom mellan Palatinen och Aventinen låg den väldiga bana för hästkapplöpningar som bar namnet Circus Maximus.

Utanför den gamla staden anlades under kejsartiden även de stora badhusen, thermae, och trädgårdarna, horti. I termerna erbjöds bad av olika slag, där gavs också tillfälle att idka idrott och gymnastik eller bevista litterära eller filosofiska föreläs­ningar, konserter och teaterföreställningar. De största termerna var Caracallas termer, Thermae Antoninianae, i söder och Diocletianus termer, Thermae Diocletiani, i norr (båda utanför kartan ovan). Av den förstnämnda byggnaden återstår endast ruiner, låt vara utomordentligt stora och ståtliga. Den sistnämnda, nära centralstationen Termini, har införlivats med det moderna Rom och inrymmer bl.a. kyrkan Santa Maria degli Angeli och museum med antiksamlingar.

Vid vår tideräknings början var Rom medelpunkten i ett väldigt rike. Under de följande århundradena, då nya landområden erövrades och fogades till det romerska imperiet, kände romarna ett starkt behov att grunda kolonier. Dessa coloniae blev i allt väsentligt veterankolonier. De erövrade områdena kom genom dessa kolonier att genomsyras av den romerska livsstilen. De nya romerska städerna  byggdes på ett sådant sätt att de alla mer eller mindre liknade den stora förebilden, Rom. I Rom fanns ett råd kallat senaten, vars medlemmar sammanträdde i kurian - i hundratals småstäder i riket sammanträdde nu en rådsförsamling i sin egen kuria. Rom hade sitt Forum Romanum, varje liten stad fick nu sitt forum. Rom hade tempel, teatrar, amfiteatrar, hästkapplöp­ningsbanor, badinrättningar - varje liten stad i det stora riket fick nu samma typ av byggnader. Det gällde framför allt sådana som skulle för­strö folket: amfiteatern (Colosseum), rännar­banan (Circus Maximus), teatern (t.ex. Marcellusteatern). I den spanska staden Merida kan vi finna amfi­teatern, stadion och teatern i den moderna stadens närhet. I Arles i Pro­vence ingår ännu idag en teater och en amfiteater från antiken i den moderna stadsplanen. Byggnader av dessa olika slag uppfördes i de många städer längs Rhen och Donau som romarna grundade och som i senare tid har blivit moderna storstäder, t. ex. Bonn, Köln, Trier och Wien.

Uppgift 1

Se uppslagsorden Amfiteater (Colosseum), Cirkus (Circus Maximus) och Palatinen i Nationalencyklopedineller annat uppslagsverk!