ÖVERSIKT

FÖRSTA AVDELNINGEN

ANDRA AVDELNINGEN

Presens indikativ

Imperfekt indikativ

Substantiv och adjektiv efter 1:a dekl.

Substantiv och adjektiv efter 2:a dekl.

TREDJE AVDELNINGEN

FJÄRDE AVDELNINGEN

Pronomen ille, is, idem, ipse

Tema på ett latinskt verb

Räkneord

Perfekt och pluskvamperfekt

Imperfekt konjunktiv

Perfekt infinitiv

FEMTE AVDELNINGEN

SJÄTTE AVDELNINGEN

Substantiv och adjektiv efter 3:e dekl.

Presens och imperfekt passiv

Pronomen qui/quis

Perfekt och pluskvamperfekt passiv

Förenat particip

Adjektivs och adverbs komparation

SJUNDE AVDELNINGEN

ÅTTONDE AVDELNINGEN

Presens konjunktiv

Substantiv efter 4:e och 5:e dekl.

Futurum

Fristående ablativ

Futurum particip och infinitiv

Gerundium, gerundivum