FÖRSTA AVDELNINGEN   (i pdf-format)

(i pdf-format utan bilder)

 

Pompeji och Herculaneum

Infinitiv. Presens indikativ. Imperativ

Sum. Possum

Substantiv och deklinationer

Första deklinationens substantiv och adjektiv

   Nominativ och genitiv

    Övriga kasus