Marcellusteatern med Apollotemplet i Rom.

Perfekt indikativ

Perfekt indikativ har personsuffix som är något annorlunda än i övriga tempus. Ändelsesluten -t, -mus, -tis och -nt överensstämmer dock med de allmänna personsuffixen:

-i

jag

-ísti

du

-it

han, hon, den, det

-imus

vi

-ístis

ni

-érunt

de

Böjningen i perfekt indikativ blir alltså amavi, amavisti, amavit, amávimus, amavistis, amavérunt.

Så här tar du tema på följande latinska verb:

amo, amávi, amátum, amáre 1 älska

finio, finívi, finítum, finíre 4 avsluta

terreo, térrui, térritum, terrére 2 förskräcka

scribo, scripsi, scriptum, scríbere 3 skriva

ago, egi, actum, ágere 3 handla, utföra

Latinskt imperfekt uttrycker ett skeende som något pågående eller beskriver en situation, sed eller vana (franskans imparfait): Te videbam  'Jag betraktade dig'.

Latinskt perfekt (perfectum historicum) uttrycker ett skeende som något inträffat och avslutat. Ofta följer flera skeenden efter varandra: Veni, vidi, vici 'Jag kom, jag såg, jag segrade'. (jfr franskan som utöver imparfait har passé composé och, i skriftspråk, passé simple). Ett latinskt perfekt översätts som regel med svenskt imperfekt.

Latinskt perfekt kan någon gång översättas med svenskt perfekt: Quod scripsi, scripsi Det som jag har skrivit har jag skrivit (perfectum logicum).

Notera att perfekt konjunktiv erhålls om man till perfektstammen fogar ett morfem -eri- jämte de allmänna personändelserna: amaverim, amaveris, amaverit etc.

Uppgift 1

Böj först perfekt indikativ av a) scribo 3 skriva, b) terreo 2 skrämma och c) ago 3 handla i respektive ruta! Rätta sedan dina böjningar genom facit!

a)

b)

c)