FJÄRDE AVDELNINGEN      (i pdf-format)

(i pdf-format utan bilder)

 

Augustus

Tema på ett latinskt verb

Perfekt indikativ

In schola

Fabeldjuret basilisken

Martialis

Pluskvamperfekt indikativ och konjunktiv

Perfekt infinitiv

Ackusativ med infinitiv

Sammanfattning

    Tempus- och modussuffix

    Perfekt indikativ. Perfekt infinitiv