SAMMANFATTNING

  

 Via Appia Antica sträckte sig ursprungligen mellan Rom och Capua, byggd 312 f. Kr.  av   censorn Appius Claudius.

 

Första och andra deklinationerna (A-systemet)

Första och andra deklinatio­nernas substan­tiv, dvs. ord som discus, villa och factum, böjs så här:

 

Nominativ

Genitiv

Dativ

Ackusativ

Ablativ

Singularis

disc-us/

disc-i/

disc-o/

disc-um/

disc-o/

 

vill-a/

vill-ae/

vill-ae/

vill-am/

vill-a/

 

fact-um

fact-i

fact-o

fact-um

fact-o

Pluralis

disc-i/

disc-orum/

disc-is/

disc-os/

disc-is/

 

vill-ae/

vill-arum/

vill-is /

vill-as/

vill-is/

 

fact-a

fact-orum

fact-is

fact-a

fact-is

Adjektiv som magnus, magna, magnum 'stor' böjs som substantiven disc-us, vill-a, fact-um. När du studerar hur adjektivet böjs, repeterar du samtidigt dessa substantivs böjning!

 Singularis

Nominativ

magnus

magna

magnum

Genitiv

magni

magnae

magni

Dativ

magno

magnae

magno

Ackusativ

magnum

magnam

magnum

Ablativ

magno

magna

magno

 Pluralis

Nominativ

magni

magnae

magna

Genitiv

magnorum

magnarum

magnorum

Dativ/Ablativ

magnis

magnis

magnis

Ackusativ

magnos

magnas

magna

Adjektivens superlativ

Sedan du lärt dig första och andra deklinationernas adjektivböjning ligger det nära till hands att också nämna adjektivens superlativbildning på

-issimus, -issima, -issimum.

Superlativerna har samma böjningsändelser som positiven magnus, a, um!

Här följer några exempel på superlativer:

clarissimus, a, um berömdast, av clarus, a, um berömd,

lentissimus, a, um långsammast, av lentus ,a, um långsam,

beatissimus, a, um lyckligast, av beatus, a, um lycklig


Personändelser

i presens och imperfekt

-o/-m

-s

-t

-mus

-tis

-nt

Presens och imperfekt

Typverbens finita former redovisas i första och andra person singularis och tredje person pluralis. Bindestreck har satts mellan suffixen:

Konjugation:

Första

Andra

Tredje

Fjärde

Stamvokal:

-a-

-e-

-

-i-

Pres. inf. akt. (re)

laudá-re

vidé-re

mítt-ere

audí-re

 

 

 

 

 

Pres. ind.:

 

 

 

 

jag, du, de

laudo

vide-o

mitt-o

audi-o

berömmer, ser,

lauda-s

vide-s

mítt-is

audi-s

sänder, hör

lauda-nt

vide-nt

mitt-unt

audi-u*nt

 

 

 

 

 

Imperf. ind. (ba/eba):

 

 

 

 

jag, du, de

laudá-ba-m

vidé-ba-m

mitt-éba-m

audi-éba-m

berömde, såg,

laudá-ba-s

vidé-ba-s

mitt-éba-s

audi-éba-s

sände, hörde

laudá-ba-nt

vidé-ba-nt

mitt-éba-nt

audi-éba-nt

*Förebild för detta -u- torde ha varit stödvokalen -u- hos konsonantstammarna 3:e konjugationen.

Uppgift 5

Vad heter på latin av verbet návigo 1 segla:

a) Segla! b) Ni seglar. c) Att segla. d) De seglade. e) Du seglar. f) Vi seglade. Sätt ut betoningsaccent på ord med mer än två stavelser! 

Skriv först svaren i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

                                                 

Repetera Latinska uttryck i Första och Andra avdelningarna!

Uppgift 6

Vad heter på latin: a) levnadslopp, b) stjärnornas fäste, c) den smärtfyllda vägen, d) nyckelbensbrott, e) fromma önskningar, f) till exempel, g) vårkrokus, h) till handlingarna?

Skriv först svaren i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)