VÄGGKLOTTER I POMPEJI

SUSPIRIUM PUELLARUM CÉLADUS

suspirium, i N längtan, åtrå  puella, ae F flicka  Celadus, i M egennamn

FELIX CUM FORTUNATA

Felix egennamn  cum (ihop) med (prep. m. abl.) Fortunata egennamn

HOSPITIUM C. HYGINI

FIRMI

hospitium, i N logi C ( = Gaius) Hyginus Firmus egennamn

RESTITUTUS MULTAS DECIPIT SAEPE PUELLAS

Restitutus egennamn multus, a, um mycken, plur. många decipio 3B bedra saepe ofta

HIC HABITAT FELICITAS

hic här hábito bo Felicitas egennamn

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

 

 

COLLOQIUM

colloquium, i N samtal 

Lucius:

(1)'Heri triumphum Augusti spectábam. Póstea spectáculum in Circo erat. Cur ibi non eras? Magníficum certe erat.' 

(1) heri igår  triumphus, i M segertåg  specto 1 se på  postea därefter  spectaculum, i N föreställning cur varför circus, i M rännarbana magníficus, a, um storståtlig  certe verkligen  

Titus:

(2) 'Heri áberam, hodie adsum.'

(2) absum vara borta  hodie idag  adsum vara här

Lucius:

(3) 'Cur heri non áderas? Diu te exspectábam.'  

(3) diu länge  exspecto 1 vänta på

Titus:

(4) 'Frustra me exspectábas; venire non póteram. Spero autem te iam non tam irátum esse, quam antea eras.' 

(4) frustra förgäves venio 4 komma  spero 1 hoppas  te ... esse dig vara = att du är autem men  iam snart, nu; iam non inte längre  tam ... quam så ... som  iratus, a, um vred, förargad  antea tidigare  

Lucius:

(5) 'Iratus neque eram antea, neque nunc sum!'

(5) neque ... neque varken ... eller

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

OCTO CONSILIA

Råden, som är hämtade ur en mycket använd skolbok från 200-talet e. Kr.,

ger en god bild av den allmänna romerska uppfattningen om gott uppträdande

bland ungdom.

octo åtta  consilium, i N råd 

(1) Datum serva!

(1) datum, i N det som givits, gå-va  servo 1 bevara, vara rädd om

(2) Cum bonis ámbula!

(2) cum (prep. m. abl.) med  bonus, a, um god  ámbulo 1 gå, vandra

(3) Familiam cura!

(3) curo 1 vårda sig om  familia, ae F romersk familj, dvs. husfolk

(4) Quod satis est, dormi!

(4) quod det som satis tillräckligt dormio 4 sova

(5) Pugna pro patria!

(5) pugno 1 kämpa  pro (prep. m. abl.) för  patria, ae F fosterland

(6) Libros lege!

(6) liber, libri M bok lego 3 läsa

(7) Áleam fuge!

(7) alea, ae F tärning(spel) fugio 3B fly undan, undvika

(8) Lítteras disce!

(8) littera, ae F bokstav, plur. litte­ratur disco 3 lära sig, lära känna

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Stadsmuren i Pompeji med porten mot havet, Porta Marina.

Till vänster ingång för fotgängare, till höger för vagnar.

QUEM PAULA AMAT?

Quem? Vem? (står i singularis ackusativ maskulinum)

(1) Pompeii oppidum in campo Campáno sunt.

(1) Pompeii (plurale tantum, jfr Athens) Pompeji, stad i Campanien  óppi­dum, i N stad  in ( här prep. m. abl.) i, på campus, i M slätt  Campanus, a, um kampansk

(2) Lucius in oppido habitat.

(2) hábito 1 bo 

(3) Tabernam ad Portam Marinam habet.

(3) taberna, ae verkstad  ad (prep. m. ack.) till, invid porta, ae F port marinus, a, um havs-

(4) Paula una cum Iulia, matércula sua, non longe a foro in caupona hábitat.

(4) una cum (prep. m. abl.) till­sam­mans med  matercula, ae F moder longe långt  a = ab från caupona, ae F värdshus

(5) Lucius, dum in taberna texturam texit, viam ante tabernam observat.

(5) dum medan textura, ae F tyg texo 3 väva  via, ae F väg  ante (prep. m. ack.) framför

(6) Paula cum Marco amico venit.

(7) Vehículum magnum per Portam Marinam ad cauponam trahunt.

(7) vehículum, i N vagn  traho 3 dra

(8) In vehículo dolium magnum et testa pulchra sunt.

(8) dolium, i N tunna  testa, ae F lerkärl pulcher, ra, rum vacker

(9) In dolio oleum est, in testa vinum.

(9) oleum, i N olja

(10) Marcus et Paula multum inter se iocant.

(10) ioco 1 skämta  inter se med varandra

(11) Paula Lucium in taberna obscura non videt, sed Lucius Paulam spectat et audit, nam amat puellam formosam.

(11) obscurus, a, um dunkel, utan ljus specto 1 se audio 4 höra nam ty, nämligen amo 1 älska formosus, a, um vacker

(12) Sed Lucius non solus Paulam amat; rivalis enim est! Marcus etiam Paulam amat.

(12) sed men  solus, a, um ensam  rivalis (nominativ 3 dekl.) rival  enim  nämligen est det finns  etiam även

(13) Curatne Paula Lucium aut Marcum?

(13) curo 1 bry sig om, intressera sig för -ne enklitisk frågepartikel (enklitisk = lutad emot), över­sätts inte med något sv. ord  aut eller

(14) Nescio, sed rivalis ad portam, ubi Paula habitat, in muro notam scribit:

(14) nescio 4 inte veta  murus, i M mur nota, ae F märke, notis, klotter scribo 3 skriva, här 'ritar'

(15) Lucius Paulam amat, sed Paula eum non curat. Amat enim me. Scribit rivalis. Vale.

 

(16) Scriptum non Lucio gratum est; Lucius in muro respondet:

(16) scriptus, a, um skriven scrip­tum scrip­tum (neutr. sing.) det skrivna gratus, a, um omtyckt, kärt respondeo 2 svara

(17) Invidiosus es, quia ego sum vir bellus. Paula me amat, non te!

(17) invidiosus, a, um missunn­sam  quia eftersom  vir, viri M man  bellus, a, um förträfflig

(18) Marcus rivalis verbis in muro scriptis respondet: Dico, scribo: Amas Paulam, quae te non curat. Amat enim me!

(18) verbis står här i kasus ablativ: 'med ord'

Lär in glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Romersk flicka (omkring 100 e.Kr.).

Uppgift 4

Översätt till latin: a) Iulia och Paula ser det stora torget från det lilla värds­huset. b) Paula iakttar Lucius och Marcus med sina vackra ögon (óculus, i M).  c) Lucius och Marcus skriver långa graffiti på de kampanska murarna

Skriv först översättningarna i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)