Hus vid gata i Herculaneum.

Övriga kasus i andra deklinationen

Andra deklinationen rymmer substantiv som nästan undantagslöst är antingen masku­linum eller neutrum. Böjningsändelserna för maskuli­num och neutrum är, bortsett från pluralis nominativ och ackusativ, identiska.

Den fortsatta böjningen av discus M ’skiva’och factum N ’handling’ lyder som följer:  

Singularis

Maskulinum

Neutrum

Nominativ

discus

factum

Genitiv

disci

facti

Dativ

disco

facto

Ackusativ

discum

factum

Ablativ

disco

facto

Pluralis

 

 

Nominativ

disci

facta

Genitiv

discorum

factorum

Dativ/Ablativ

discis

factis

Ackusativ

discos

facta

 

 

 

Det finns ytterligare ett kasus för maskulina substantiv av andra deklinationen, nämligen vokativ, som används vid tilltal, t. ex. Et tu, Brute, Även du, (min) Brutus! .

Vi har tidigare nämnt att kasus ablativ används efter vissa prepositioner (t. ex. de från och cum tillsammans med). När en ablativ saknar en styrande preposition motsvaras ablativen oftast av ett svenskt prepo­sitions­uttryck ’med/genom’ eller ’i/på’. Det kan illustreras med följande mening på latin. Servus báculo (här ablativ av baculus, i M käpp) Titum (ackusativ) pulsat ’Slaven slår Titus med en käpp’, där baculo ’med en käpp’ är medlets ablativ (= instrumental ablativ). Ablativ kan också användas för att ange tid: anno Dómini ’i Herrens år’, där anno är en tidsablativ (= temporal ablativ) och Domini är genitiv.

 Latinska uttryck i ackusativ och ablativ 

Per aspera ad astra

Genom svårigheter till stjärnorna

Ex libris Stephani Edmar

Ur S. E.:s böcker > Ur S. E.:s boksamling

De mortuis nil nisi bene

Om de döda ingenting annat än gott

ad acta

till handlingarna

in absurdum

till det orimliga

post festum

efter festen (dvs. för sent, när allt är förbi)

per

(prep. m. ack.) genom

asper, aspera, asperum

svår, sträv; aspera = neutr. pl. ”svårigheter”

astrum, i N

stjärna

liber, libri M

bok

mortuus, a, um

död

nil (= nihil) nisi

intet om inte = ’endast’

actum, i N

handling

 

 

Notera följande lånord från första och andra deklinationerna:

ord som utgår från nominativformen:

diskus, cirkus, modus, magister; gloria, karta, kamera, flamma, penna, materia; preludium, stipendium, premium, akvarium, herbarium, kolum­barium, indicium, museum, laboratorium, krematorium, observatorium, sanatorium etc.

ord som utgår från böjningsstammen (utan -us, -a eller -um):

mur, glob, pol, stil, patron (av murus, globus, polus etc.); medicin, figur, kultur, person, natur, form, port, cell, ven, ros (av medicína, figúra, cultúra etc.); element, ornament, vin etc. (av elementum, ornamentum etc.)  Avledda ord bildas på böjningsstammen, t.ex. global, central, museal.

något förändrade ord:

cirkel (av círculus), muskel (av músculus), cykel (av cyclus); regel (av régula), tavla (av tábula), kapsel och kapsyl (av cápsula), fabel (av fábula); tempel (av templum), sekel (av saéculum) etc.

egennamn som går tillbaka på latinskt adjektiv:

Pius (=den fromme), Magnus (=den store), Justus (=den rättvise), Urban (=stadsbon), Paul (=den lille) etc.

Märk att former i neutrum pluralis på -a förekommer i svenskan, t.ex. fakta, centra, massmedia (av resp. faktum, centrum, massmedium).

                                    Teckning av Staffan Lindén

Uppgift 3

Identifiera följande former av amicus M vän genom att i rutorna ange möjliga numerus och kasus för: a) amici b) amico c) amicis d) amicorum

Rätta sedan genom facit!

            a)                           b)                           c)                             d)