PROVINCIAE ROMANAE

 

província, ae F provins  Romanus, a, um romersk

(1) Discípuli ad scholam veniunt.

(1) discípulus, i M elev  schola, ae F skola  vénio 4 komma

(2) Per portam intrant.

(2) per (prep. m. ack.) genom  porta, ae F port  intro 1 gå in  

(3) Magister in schola docet.

(3) magister, tri M lärare  in (prep. m. abl.) = i, på  dóceo 2 undervisa 

(4) Magister nunc tábulam geográphicam monstrat.

(4) tábula, ae F tavla  nunc nu geographi­cus, a, um geografisk, monstro 1 visa 

(5) In tábula Romam et provincias Romanas vident.

(5) Roma, ae F Rom  video 2 se

(6) Romani multas et magnas províncias habent.

(6) multus, a, um mycken, pl. många  magnus, a, um stor hábeo 2 ha

(7) Inter notas províncias Romanas sunt Britannia, Gallia, Hispania, Achaía, Macedónia. 

(7) inter (prep. m. ack.) bland  notus, a, um känd  Británnia, ae F Britannien  Gállia, ae F Gallien, ung. nuv. Frankrike Hispánia, ae F Spanien  Achaía, ae F Grekland; Macedónia, ae F Makedonien.

(8) Lingua pópuli Romani est lingua Latina.

(8) lingua, ae F språk populus, i M folk Latinus, a, um latinsk

(9) Britannia est província parva.

(9) parvus, a, um liten

(10) Hispánia et Gállia  sunt   provínciae magnae. 

(11) Achaía non est ínsula.

(11) ínsula, ae F  ö

(12) Est paenínsula.

(12) paen­ínsula, ae F (paene = nästan) halvö

(13) Estne Hispania paenínsula?

(13)-ne enklitisk frågepartikel (enklitisk = lutad emot), översätts inte med något sv. ord

(14) Est.

(14) est ja, det är Spanien

(15) Italia figuram cáligae habet.

(15) figura, ae F form cáliga, ae F stövel, jfr calígula (= den lilla soldatstöveln, smeknamn)

Lär in glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 2

Översätt till latin: a) Ni kommer till porten. b) Pojkarna är kända. c) Vi är i skolan. d) Du visar de  romerska provinserna på en karta. e) Det latinska språket är känt i Grekland. f) Italien och Spanien är halvöar. g) Provinserna är stora.

Skriv först översättningarna i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)