Andra deklinationens substantiv och adjektiv

 

  

 Atriet i Vettiernas hus, Pompeji.

Nominativ och genitiv

Den andra deklinationen rymmer bl. a. maskulina ord som slutar på -us i singularis och  -i i  pluralis, t. ex. disc-us 'tallrik, skiva', disc-i 'tallrikar, skivor' eller mur-us 'mur', mur-i 'murar'. Den rymmer  också neutrala ord som slutar på -um i singularis och -a i pluralis, t. ex.  fact-um 'gärning', fact-a 'gärningar' eller vin-um 'vin', vin-a 'viner'.

 I kasus nominativ står subjektet i en sats: Dóminus videt 'Herrn ser' och  Aurum nitet 'Guldet glänser'.

Varje latinsk deklinations genitiv har sina speciella ändelser i både sin­gularis och pluralis. För den andra deklinationen ser ett schema ut så här:

Singularis

 

 

 

 

Nominativ

discus

skiva

factum

handling

Genitiv

disci

skiva(n)s

facti

handling(en)s

Pluralis

 

 

 

 

Nominativ

disci

skivor

facta

handlingar

Genitiv

discorum

skivor(na)s

factorum

handlingar(na)s

 

 

 

 

 

Det har tidigare framgått att ett latinskt adjektivattribut rättar sig efter sitt huvudord när det gäller genus (discus magnus en stor skiva och tectum magnum ett stort hus),  numerus (disci magni stora  skivor) och kasus (tectorum magnorum de stora  husens).

Det finns några ord i maskulinum som avviker från mönstret i nominativ singularis. Det är ord, vilkas böjningsstam slutar på –r. De får ingen ändelse i nominativ singularis. Ett exempel är vir (nominativ singularis), viri (genitiv singularis), 'man, mannens'; ager (nominativformen får ett uttalsunderlättande -e- mellan g och r), agri (genitiv singu­laris), 'åker, åkerns'. Detsamma gäller för adjektiv som pulcher, pulchra, pulchrum 'vacker'.

 Latinska uttryck i nominativ 

términus téchnicus

teknisk term, dvs. fackuttryck

crocus vernus

vårlig krokus, vårkrokus

helianthus ánnuus

ettårig solros

herbarium pulchrum

vackert herbarium

Latinska uttryck i nominativ och genitiv 

(1) Olaus Petri (filius)

(1) Petrus Per, Petter  fílius, i M son

(2) Forum Traiani  

(2) forum, i N torg, forum Traianus, i kejsare 98 - 117 e. Kr.

(3) Vestigia terrent. 

(3) vestigium N spår  terreo 2 förskräcka

(4) Verba volant, scripta manent.  

(4) verbum, i N ord  volo 1 flyga (bort)scriptus, a, um (perf. part.) skriven máneo 2 stanna, förbli

(5) epístulae Pauli

(5) epístula, ae F brev

(6) currículum vitae

(6) currículum, i N lopp, jfr CV

(7) firmamentum stellarum 

(7) firmamentum, i N fäste stella, ae F stjärna

(8) Acta mathemática(tidskriftsnamn)

(8) actum, i N handling  mathemáticus, a, um matematisk

(9) saéculum est spátium centum annorum

(9) saéculum, i N sekel spátium, i N tidrymd  centum hundra

(10) pia desideria 

(10) desidérium, i N önskan  pius, a, um from

(11) universum 

(11) universus, a, um hel. Många adjektiv används i neutrum substantiverade

(12) et cétera 

(12) céterus, a, um övrig. Neutr. plur. på lat ofta = neutr. sing. på svenska

(13) non multa sed multum

(13) multus, a, um mycken, pl. många

(14) exempli gratia (jfr e. g.) 

(14) exemplum, i N. exempel  grátia (här ´tjänst´, kausal abl.) för...skull

(15) cancer duodeni

(15) duodenum, i N tolvfingertarm

(16) hernia úteri 

(16) hérnia, ae F bråck  úterus, i M livmoder

(17) cancer mammae sinistrae

(17) mamma, ae F bröst  sinister, ra, rum vänster

(18) bacillus tétani

(18) tétanus, i M stelkramp

(19) ligamentum patellae

(19) ligamentum, i N ledband patella, ae F knäskål

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Lägg märke till följande latinska genitiver i svenska språket:

Kristi himmelfärdsdag, S:t Nicolai församling, Berzelii park, Columbi ägg,

Tántali kval, Bacchi vapen, Orphei drängar (OD), museichef etc.! 

Uppgift 1

Vad heter singularis genitiv och pluralis nominativ och genitiv av a) nervus nerv, b) studium  studium,  c) minister tjänare, d) festum fest, e) annus år?

Skriv först böjningsformerna i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)