Eram. Poteram  

 

Esse 'vara' (stam es/s) bildar imperfekt indikativ genom morfemet -a-: eram 'jag  var'. Imperfekt indikativ av posse 'kunna' heter poteram 'jag kunde' (ur *pot(e)-eram 'jag var mäktig').

eram jag var

póteram jag kunde

eras

póteras

erat

póterat

erámus

poterámus

erátis

poterátis

erant

póterant

 EXERCITIUM

(1) Antonia in umbra sedebat et fabulas multas nobis narrabat. 

(1) umbra, ae F skugga  sedeo 2 sitta  fábula, ae F historia  nobis (dativ) för oss  narro 1 berätta

(2) In camera mea eram. Dormiébam.

(2) cámera, ae F rum  meus, mea meum min  dormio 4 sova

Tempussuffixet har strukits under. Sådana understrykningar görs normalt inte i en latinsk text.

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Gå tillbaka till vänstermenyn: Ordklasser. Lär in avsnittet noga!   

(för att sedan komma tillbaka hit tryck på  'Bakåt' högst upp)