Vad är det som gör latinet intressant

att studera också i vår tid?  

Latinet är både språk och kulturhistoria. Det har satt många spår i andra europeiska språk och alldeles påtagligt i det moderna informationssamhället, där praktiskt taget alla nya termer går tillbaka till latinska ordstammar.

Många fackspråk bygger på latinet. Så är det till exempel inom medicinen, biologin och tekniken. Latinet påverkar fortfarande näringslivets och reklamens språk, t ex Domus hus, Securitas säkerhet, Semper alltid, Vademecum gå med mig, Volvo jag rullar. Nya begrepp skapas ständigt på latinskt ordmaterial, t ex av lat. inter mellan: internationell, intervall, interimistisk, Internet.  

 

 

 

  

I väntan på inspiration.

Pompeji, 1:a årh. e. Kr.

 

Lycka till med studierna!

Översikt

 

 

Latinet var det romerska imperiets språk, men det passade också bra för stor litteratur och skön poesi, preg­nanta ordspråk, ocensurerade graffiti, lapidariska inskrifter, underfundiga studentvisor.

Idén med nybörjarkursen Latin för alla är att bygga på detta mångskiftande material.

Att enbart läsa latinska texter och ord i översättning kan jämföras med att lära känna

ett främmande land utan att besöka det: man hör andra berätta om det, man läser böcker om det, man ser filmer därifrån. Men som varje utlandsresenär vet är inte detta detsamma som att resa till landet självt.