Essem. Possem

 

Esse 'vara' (stam es/s) och posse 'kunna' bildar imperfekt konjunktiv genom morfemet -se-: essem, resp. possem (jfr indikativen bredvid):

essem

possem

jfr eram jag var

póteram jag kunde

esses

posses

eras

póteras

esset

posset

erat

póterat

essémus

possémus

erámus

poterámus

essétis

possétis

erátis

poterátis

essent

possent

erant

póterant

EXERCITIUM

(1) Cum Marcus domum veniret, semper laetus erat.

(1) domum riktningsack. hem venio 4 komma  semper alltid laetus, a, um glad

2) Cum imperator triumpharet, viri et feminae Sacram viam et Forum Romanum complebant.

(2) imperator (3 dekl.) M fältherre triumpho 1 fira triumf  sacer, ra, rum helig  cómpleo 2 fylla

(3) Vir tantum bibebat, ut ambulare non posset.

(3) tantum sĺ mycket  bibo 3 dricka  ut att  ámbulo 1 gĺ

Vill du se hela översättningen?   Gĺ till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 9

Översätt till latin: a) Dĺ Caesar ryckte in i (invádo 3) Italien, var mĺnga bedrövade (maestus, a , um). b) Titus var sĺ (tam) glad, att han grät (fleo 2).

Skriv först översättningarna i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)