Podiet till det tempel som Augustus byggde till minne av Julius Caesar

   på Forum Romanum.

  Imperfekt konjunktiv 

 

Latinska bisatser har ibland sitt verb i konjunktiv, t. ex. vissa tidsbisatser inledda  med cum ('då', 'när') eller följdbisatser inledda med ut ('/så/ att').  Den latinska  konjunktiven översätts då helt enkelt med svensk indikativ. Vi  återkommer i sjunde  avdelningen till den latinska konjunktiven mer generellt (i  vissa bisatser skall den återges med sv. 'skall/skulle').

I latinet bildas imperfekt konjunktiv genom att man till presensstammen fogar modusmorfemet -re-. En minnesregel för bildande av imperfekt konjunktiv är att verbformen ser ut som en infinitiv med tillägg av personändelser (laudare-m  etc.)!

Exempel på modussuffix i imperfekt:

video

presens indikativ

jag ser

vide-ba-m

imperfekt indikativ

jag såg

vide-re-m

imperfekt konjunktiv

jag såg/jag skulle se (i vissa fall)