TREDJE AVDELNINGEN   (i pdf-format)

  (i pdf-format utan bilder)

 

Caesars väg till makten. Hans död

Personliga, reflexiva och possessiva pronomen

Pater Noster

Demonstrativa pronomen: ille, is, idem, ipse

Non scholae sed vitae

Räkneord

Avunculus meus

Imperfekt konjunktiv

Essem. Possem