SUBSTANTIV                                                        Tillbaka 

 Ändelsesystem A

 Ändelsesystem B

 Samtliga fem deklinationer

 

 Ändelsesystem A

(första och andra deklinationerna)

 

discus, i ’skiva’, villa, ae ’villa’, factum, i ’handling’

Stam

-o- M

-a- F

-o- N

Sing.

 

 

 

Nom.

discus

villa

factum

Gen.

disci

villae

facti

Dat.

disco

villae

facto

Ack.

discum

villam

factum

Abl.

disco

villa

facto

 

 

 

 

Plur.

 

 

 

Nom.

disci

villae

facta

Gen.

discorum

villarum

factorum

Dat./Abl.

discis

villis

factis

Ack.

discos

villas

facta

 

 

 

 

 Upp

Ändelsesystem B

(tredje deklinationen)

doctor, is ’doktor’, mare, is ’hav’

Stam

konsonantstam M eller F

i- stam N

Sing.

 

 

Nom.

doctor

mare*

Gen.

doctoris

maris

Dat.

doctori

mari

Ack.

doctorem

mare*

Abl.

doctore

mari

 

 

 

Plur.

 

 

Nom.

doctores

maria

Gen.

doctorum

marium

Dat./Abl.

doctoribus

máribus

Ack.

doctores

maria

 

 

 

*ljudlag: kort i sist i ett ord övergår till kort e

 Upp

Samtliga fem deklinationer

 

1:a och 2:a dekl.

3:e dekl.

4:e dekl.

5:e dekl.

Stam

-o- M

-a- F

-o- N

kons. F

-i- N

-u- M

-e- F

Sing.

 

 

 

 

 

 

 

Nom.

discus

villa

factum

lex

mare

fructus*

res**

Gen.

disci

villae

facti

legis

maris

fructus

rei

Dat.

disco

villae

facto

legi

mari

fructui

rei

Ack.

discum

villam

factum

legem

mare

fructum

rem

Abl.

disco

villa

facto

lege

mari

fructu

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Plur.

 

 

 

 

 

 

 

Nom.

disci

villae

facta

leges

maria

fructus

res

Gen.

discorum

villarum

factorum

legum

marium

fructuum

rerum

Dat./Abl.

discis

villis

factis

legibus

máribus

fructibus

rebus

Ack.

discos

villas

facta

leges

maria

fructus

res

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         *fructus, us ’frukt’, **res, rei ’sak’

 Upp