Saturnustemplet på Forum Romanum

Futurum exaktum

När en romare skall beskriva en handling som skall ske i framtiden men före en annan handling i framtiden, använder han tempus futurum exaktum. Romaren tänker så här, för att ta ett exempel: ’Caesar skall ta en promenad, när han skall ha ätit.’ Svensken säger enbart: ’Caesar skall ta en promenad, när han har ätit.’  

Om en latinsk huvudsats har futurum, måste alltså dess bisats också ha futurum (simplex eller exaktum). Bisatsens futurum simplex översätts då med svenskt presens, dess futurum exaktum med presens eller perfekt. 

Latinskt futurum exaktum bildas genom att man till perfektstammen lägger tempussuffixen -ero, -eris,-erit, -érimus, -éritis, -erint (jfr cenávero, cenáveris, cenáverit etc.). Notera i detta sammanhang att futurum exaktum och perfekt konjunktiv har vissa likheter: perfekt konjunktiv bildas nämligen genom att man till perfektstammen lägger suffixen -erim, -eris,-erit etc. (jfr amáverim, amáveris, amáverit).

 Latinska uttryck

1) Cum ad me véneris, ad Siciliam navigábimus.

1) venio, veni, ventum 4 komma

2) Caesar cum cenáverit, ambulábit.

2) ceno 1 äta

3) Si male nunc est, non et olim sic erit. Horatius

3) si om  male adv. dåligt  est det är  et även  olim en gång; framdeles

4) Quod sumus hoc éritis.

Fúimus quandóque quod estis. Claus Mortensens gravsten i S:t Petri kyrka i Malmö

4) hoc är korrelat till quod: ’det som’  quandóque (adv.) en gång

5) Donec eris felix, multos numerabis amicos.

Tempora si fuerint nubila solus eris.*

5) donec så länge  felix lycklig, här ’framgångsrik’ número 1 räkna sum, fui, esse vara  núbilus, a, um molnig, ’svår’

*Ovidius hade under sin landsflykt vid Svarta havet författat detta disti­kon. Det har sedermera huggits in på den svenska minnesstenen över Raoul Wallenberg i Budapest.

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 7

Böj imperfekt indikativ av sum jag är!

 

                                        

Uppgift 8

Böj perfekt indikativ av prosum jag gagnar !