Blomsterplockerska. Nationalmuseet i Neapel

CARMINA CATULLI DUO

Gajus Valerius Catullus (ca 87-54 f. Kr) levde som skald i Rom. Han mötte där den kvinna som mer än något annat kom att prägla hans liv och diktning. Han har besjungit henne under täcknamnet Lesbia. Följande dikt kom till efter ett gräl med Lesbia. Med den hoppades Catullus sannolikt att genom låtsad oförsonlighet vinna henne tillbaka.

Läs diktens inledande elva rader i översättning men sök också känna igen ord i den latinska texten!

 MISER CATULLE

Miser Catulle, desinas ineptíre,

Catullus, arme man, var inte dum längre

et quod vides perisse perditum ducas.

och räkna som förlorat det som har svunnit.

Fulsere quondam candidi tibi soles,

Du har ju levt i klara solars strålskimmer

cum ventitabas, quo puella ducébat,

och alltid följt din flicka vart hon än ville,

amata nobis, quantum amabitur nulla.

hon som du älskat mer än någon kan älskas.

Ibi illa multa tum iocosa fiébant,

Där lektes då de många gamla skämtlekar

quae tu volebas nec puella nolébat.

som du så gärna lekt och hon ej ogärna.

Fulsere vere candidi tibi soles.

Visst levde du i klara solars strålskimmer.

Nunc iam illa non vult: tu quoque, impotens, noli

Nu vill hon inte mer, så styr dig du också,

nec quae fugit sectare nec miser vive,

spring inte efter när hon flyr, fäll ej modet,

sed obstinata mente perfer, obdúra.

men härda obevekligt ut och bli stenhård.

 Översättning: Arvid Andrén

 

Fortsätt på originalspråket:

 (12) Vale, puella! Iam Catullus obdúrat

(12) vale farväl  iam redan, här = nu obdúro 1 hålla ut, vara hård jfr durus

(13) nec te requiret nec rogabit invítam:

(13) nec ... nec varken ... eller  re-quiro 3 (åter) söka  rogo 1 be, fråga invi­tus, a, um ovillig: (te) invitam = mot din vilja

(14) at tu dolebis, cum rogaberis núlla.

(14) at men  doleo 2 känna smärta cum rogáberis (b-fut. pass.) då du (kommer att) frågas efter  nulla = non

(15) Scelesta, vae te! Quae tibi manet víta?

(15) scelestus, a, um lastbar, brottslig vae interjektion ’ve’  tibi (dat. av tu) för dig  maneo 2 vara kvar, återstå

(16) Quis nunc te adibit? Cui videberis bélla?

(16) ád-eo, adíre (b-futurum) gå till, be­söka video 2 se; vidéberis (b-fut. pass. = synas)  bellus, a, um vacker

(17) Quem nunc amabis? Cuius esse dicéris?

(17) amo 1 älska  cuius vems  dico 3 säga; cuius esse dicéris (e-futurum pass.) ’vems skall du sägas vara’?

(18) Quem basiabis? Cui labella mordébis?

(18) basio 1 kyssa  cui för vem..., på vem..., vems... labellum, i N läpp, jfr labium  mordeo 2 bita

(19) At tu, Catulle, destinatus obdúra!

(19) destinátus, a, um beslutsam, obeveklig

Lär in glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?  Gå till Facit i vänstermenyn.

ODI ET AMO

 När det till slut stod klart för Catullus att hans tillbedda endast lekte med hans känslor, slets han mellan hat och häftig kärlek. Just följande distikon har kanske mer än andra dikter bevarat Catullus diktarnamn genom tiderna: 

(1) Od(i) et amo. Quar(e) id faciam, fortasse requiris.

                      (2) Nescio, sed fieri senti(o) et excrucior.

 

(1) odi, odisse hata (endast perfektstammen finns, eg. jag har fattat hat till = jag hatar) quare varför; faciam konjunktiv i indirekt frågesats fortasse (adv.) måhända  re-quíro, re-quisívi, re-quisítum 3 (re + quaero söka) söka efter, fråga

(2) nescio 4 inte veta  sentio, sensi, sensum 4 känna, märka, följs av ack m. inf.  fio, factus sum, fieri (oregelbundet verb) ske; ’jag märker att (det sker) det är så’  ex-crucio 1 (crux, crucis F kors) pina, plåga

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.