Rostra, den långsträckta talartribunen på Forum Romanum i Rom

Futurum 

Tempus futurum används för framtida handling, dvs. när vi ämnar göra något eller när något skall hända. I svenskan sätter vi ett hjälpverb ’skall’, ’kommer att’ eller ’ämnar’ framför huvudverbet för att ange framtida handling.

I latinet bildas futurum simplex (= svenskt futurum) i första och andra konjugationerna med tempussuffixet -b- och i förekommande fall en kort stödvokal mellan tempussuffix och personsuffix:  i-s,  i-t,  i-mus,  i-tis, u-nt.

Futurum aktiv

Futurum passiv

vocábo jag skall kalla

vidébor jag kommer att synas

vocábis du skall kalla

vidéberis du kommer att synas

vocábit han etc. skall kalla

vidébitur han etc. kommer att synas

vocábimus vi skall kalla

vidébimur vi kommer att synas

vocábitis ni skall kalla

videbímini ni kommer att synas

vocábunt de skall kalla

videbúntur de kommer att synas

 

I tredje och fjärde konjugationerna bildas futurum med tempussuffixet -e- och personsuffixen -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt (i första person är dock tempussuffixet a)*.  

 

 

Futurum aktiv

Futurum passiv

mittam jag skall skicka

aúdiar jag kommer att höras

mittes du skall skicka

audiéris du kommer att höras

mittet han etc. skall skicka

audiétur han etc. kommer att höras

mittémus vi skall skicka

audiémur vi kommer att höras

mittétis ni skall skicka

audiémini ni kommer att höras

mittent de skall skicka

audiéntur de kommer att höras

*I själva verket är futurum en gammal konjunktiv, jfr suffixen a/e. Modus konjunktiv uttrycker något väntat. Den futurala betydelsen är lätt att förstå.

Hjälp för minnet beträffande futurum och konjunktiv

För futurum används i tredje person singularis tempussuffixen b (vocabit 1 och videbit 2) och e (mittet 3 och audiet 4).

För presens konjunktiv används i andra, tredje och fjärde verbkonjugationerna modussuffixet a (videat 2, mittat 3 och audiat 4).

DEUS VOS IUVABIT

 (Efter Comenius' latinska läsebok ‘Latinkunskapens port’ från  1600-talet).  

1) Salvete pueri, díscite Latinam linguam, pulchram et magníficam!

1) salve, salvete imp. god dag  disco, dídici, - 3 lära sigmagníficus, a, um ståtlig

2) Deus vos iuvabit, magistri vos amabunt, alii vos laudabunt.

2) iuvo 1 hjälpaamo 1 älska  alius, a, um annan  laudo 1 berömma

3) Ipsi gaudebitis!

3) gaudeo 2 känna glädje

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

EXERCITIUM 

1) Cenabis bene, mi Fabulle, apud me... (ur en dikt av Catullus).

1) ceno 1 äta  mi vokativ av meus  apud (prep. m. ack.) hos

2) Date, et dábitur vobis. (Luk. 6, 38)

2) do, dedi, datum 1 ge

3) Ille faciet. (Karl IX om Gustav Adolf)

3) facio, feci, factum 3B göra

4) Cras canemus.

4) cras i morgon  cano, cécini, cantum 3 sjunga

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

MARTIALIS

 VII:77 Jag ger dig inte min diktbok!

Exigis, ut nostros donem tibi, Tucca, libellos.

Non faciam: nam vis || vendere, non legere.

éxigo, exégi, exactum 3 driva ut, kräva  ut + presens konjunktiv: objektssats efter viljeverbet exigis = ’att ... skall’  nostros = meos  donem presens konjunktiv på -e-av donare ge  libellus, i M bok  faciam futurum av facio 3B göra = ’skall göra’  vis presens indikativ av velle vilja: volo, vis, vult, vólumus, vultis, volunt; repetera verbets böjningsformer i sjätte avdelningen  vendo, véndidi, vénditum 3 sälja  lego, legi, lectum 3 läsa

Tucca, du tigger och ber att få mina verk, men förgäves:

Råkar en bok i ditt våld, || blir den ej läst utan såld. (H. Strömberg)

Uppgift 5

Böj futurum alla personer av a) appello 1 kalla, b) loquor 3 deponens tala!

Skriv först böjningarna (alla sex formerna) i de båda rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)