Tre kolonner som står kvar från templet åt Castor och Pollux på Forum Romanum.

 Sim. Possim

 

Esse ’vara’ (stam es/s) och posse ’kunna’ bildar presens konjunktiv genom konjunktivmorfemet -i-: sim etc., resp. possim (ur *pot(e)-sim). 

sim

possim

sis

possis

sit

possit

simus

possímus

sitis

possítis

sint

possint

Latinska uttryck 

(1) Vivas, crescas, vigeas semperque floreas!

(1) vivo 3 leva cresco 3 växa vigeo 2 bli stark floreo 2 blomstra,

(2) Bibámus!

(2) bibo 3 dricka

(3) Gaudeámus igitur!

(3) gaudeo 2 vara glad igitur alltså

(4) Audiátur et áltera pars!

(4) et(iam) även alter, áltera, álterum annan pars, partis F del, part

(5) Vivámus, mea Lesbia, atque amémus... (Catullus)

(5) amo 1 älska

(6) Laborémus!

(6) labóro 1 arbeta

(7) Prosit!

(7) prosum gagna

(8) Concordia nostra perpetua sit!

(8) concordia, ae F endräkt perpétuus, a, um ständig

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 3

Vad heter på latin : Du lever, du växer, du blir stark och du blomstrar.

 

                                             

 

Uppgift 4

Vad heter på latin: Vi ber och arbetar.