Forum Romanum

Kurian på Forum Romanum, senatens sammanträdeslokal.  

Först under Julius Caesar, kejsar Augustus och efterföljande kejsare skapades det Forum, som vi i dag kan se delar av. Vid Forum sammanträdde senaten i sin samlingslokal, curia. Den nuvarande kurian byggdes upp i slutet av 200-talet, efter en brand. Kurians väggar saknar i dag forntidens marmor och stuckbeklädnad. Bronsdörrarna är exakta kopior av de antika, som sedan 1600-talet finns i Laterankyrkan i Rom. Nära kurian stod Rostra, talartribunen. Efter en sjöseger på 300 talet f. Kr. prydde romarna podiets framsida med skeppsram­mar av brons (rostrum, i N ramm).

 På Forums kortsida mot Capitolium reste sig Saturnus­templet, templum Saturni, med byggnadsdelar från republikens äldsta tid. Det var i detta tempels källare som statskassan förvarades och det var dit som Julius Caesar skyndade efter övergången av Rubicon. Tribunen Metellus sägs då ha ställt sig framför dörren och för Caesar framhållit det viktiga i att tänka på lagarna. Caesar uppges då ha svarat: ’Vapnens tid är inte lagarnas tid. Öppna eller jag dödar dig. Du vet att det ligger bättre till för mig att handla än att tala.’ Metellus fann det då lämpligt att lämna ut pengarna.

 I basilikorna förekom bl. a. handel med varor i större partier och fastställdes priser för transporter till sjöss och till lands. Byggnadstypen var karakteristisk: ett högt mittskepp med lägre sidoskepp. Den går igen i de flesta av västerlandets kristna kyrkor. På Forums sydsida lät Caesar och Augustus uppföra den hundra meter långa Basilica Iulia. Av den kvarstår i dag själva stengolvet med flera rader av kolonnbaser. Öster om Basilica Iulia reste sig templet åt Castor och Pollux samt det cirkelrunda Vestatemplet och Vestalernas hus, Aedes Vestae och Atrium Vestalium.

Plan över Forum Romanum

Uppgift 1

Se uppslagsordet Forum Romanum i Nationalencyklopedin! Vandra i tanken förbi kurian, Septimius Severusbågen, Rostra, Saturnustemplet, Basilica Iulia, Castor och Pollux tempel, Caesars tempel, Vestatemplet och Vestalernas hus!