Mosaik med vinskördande amorin i Caracallas termer

 

MARTIALIS

IX:5 Äktenskap?

Núbere vis Prisco. Non miror, Paula. Sapisti.

Dúcere te non vult || Priscus. Et ille sapit.

nubo, nupsi, nuptum 3 gifta sig (om kvinnor), alicui med någon  miror, miratus sum, mirari 1 deponens undra, förundra sig  sapio, sapii 3B vara klok, göra en klok bedömning; sapisti sammandragen form av sapiisti (perfekt indikativ)  duco, duxi, ductum 3 föra; (uxorem) ducere aliquem gifta sig med någon (om män)  et även

Paula, du gifta dig vill med Priscus: stor är din klokhet.

Han vill ej bli din man: || Priscus är klok, också han. (H. Strömberg)

|| markerar paus i uppläsningen 

Volo, nolo, malo

volo, volui, velle ’vilja’,

nolo (<ne-volo), nolui, nolle ’inte vilja’

malo (<magis volo), malui, malle ’hellre vilja’

Några frekventa former redovisas i det följande:

presens indikativ

 

 

volo jag vill

nolo jag vill inte

malo jag vill hellre

vis

non vis

mavis

vult

non vult

mavult

vólumus

nólumus

málumus

vultis

non vultis

mavultis

volunt

nolunt

malunt

 

 

 

imperfekt indikativ

 

 

volébam osv.

nolébam osv.

malébam osv.

 

 

 

imperfekt konjunktiv

 

 

vellem osv.

nollem osv.

mallem osv.

 

 

Märk: Imperativ av nolle heter noli, nolíte ‘låt bli (att)’:

Noli me tángere!

Rör mig inte!   Jesu ord efter uppståndelsen, Joh. 20,17

Noli turbare círculos meos!

Rubba inte mina cirklar! Archimedes till romersk soldat som deltog i stormningen av Syracusae 212 f. Kr.