SJÄTTE AVDELNINGEN     (i pdf-format)

(i pdf-format utan bilder)

 

Antikens Rom

Presensstammens personändelser i passiv. Presens infinitiv passiv

Perfekt och pluskvamperfekt passiv. Perfekt infinitiv passiv

Deponens

Volo, nolo, malo

Demonstrativt pronomen hic, haec, hoc. Pronomialadjektiv

     Inskrift på en ung hustrus grav

Adjektivs komparation

Adverbs komparation

    Latinska inskrifter i Sverige