Välkommen till LATIN FÖR ALLA! 

Latin för alla’ är en nätbaserad nybörjarkurs i åtta avdelningar, vilkas grammatiska innehåll beskrivs i en Översikt. Varje avdelning inleds med ett kulturhistoriskt avsnitt: ’Pompeji och Herculaneum’, ’Det romerska huset’, ’Caesars väg till makten’, ’Augustus’, ’Romersk kejsartid’, ’Antikens Rom’, ’Forum Romanum’, ’Ostia’. Det latinska språkets mångskiftande textmaterial har sedan i de olika avdelningarna ordnats efter lagom stigande svårighetsgrad. Latinkursen motsvarar i stort gymnasieskolans kurs Latin med allmän språkkunskap A.

Kursen finns också utlagd i PDF-format och kan av den intresserade kopieras direkt (Acrobat Reader kan laddas ned gratis). Det är alltså möjligt att växla mellan nätbaserade studier och studier med utgångspunkt i en pappersversion, lämpligen placerad i en särskild pärm.

Minimikrav på datorkapacitet är Windows 98, Internet Explorer version 6.0, Acrobat Reader version 4.0. För att göra nedladdning av pdf-filerna så snabb som möjligt vid anslutning till Internet via vanligt telefon­modem (ej bredband) finns en alternativ PDF-version utan bilder.

Samtidigt som Du går igenom kursens Första och Andra avdelningar kan det vara lämpligt att studera avsnitten bakom vänstermenyns rubriker: Ordklasser, Satsen och dess delar, Morfem, språkens byggstenar, Uttal, Betoning av latinska ord. Vidare kan det vara av värde att Du successivt kopierar delar av PDF-filen Grammatik och sätter in de olika delarna i pärmen.  

Jag som författat denna kurs heter Staffan Edmar och är filosofie licentiat i latin. Jag har undervisat i detta ämne inom såväl ungdomsskolan (lektor i klassiska språk) som folkbildningen. Har Du synpunkter på kursen är jag tacksam om Du tar kontakt med mig under adress

Jag tackar Margareta Franzén för hjälp med utformningen av denna webbplats. Det är hennes förtjänst att dess olika delar samspelar. 

Post scriptum

1. Glöm inte att placera webbplatsens adress bland Favoriter på Din dator!

2. Vill Du fortsätta Dina studier i latin efter avslutad nybörjarkurs föreslår jag fortsättningsboken Vivat litteratura Latina! Den upptar smakprov på Ciceros talekonst, Catullus' kärlekslyrik, Horatius' reflektionsdikter, Ovidius' berättarkonst, Senecas essayer och Plinius litterära brev. Senare tider är också representerade i texturvalet. Boken innehåller facit till alla uppgifter och översättning till svenska av de latinska texterna. Den som önskar skaffa fortsättningboken, en latinsk-svensk ordbok eller en kortare latinsk språklära, kan ta kontakt för prisuppgift under adressen ovan  .