GRAMMATIK        (i pdf-format)

Substantiv

    Ändelsesystem A (första  och      andra  deklinationerna)

    Ändelsesystem B (tredje      deklinationen)

    Samtliga fem deklinationer

Adjektiv

    Ändelsesystem A första och      andra  deklinationerna)

    Ändelsesystem B tredje      deklinationen)

   Regelbunden komparation

Adverb

Räkneord

     Grundtal. Ordningstal

     Räkneadverb

Pronomen

    Personliga pronomen

    Demonstrativa pronomen:

        ille, illa, illud

        is, ea, id

        hic, haec, hoc

        idem, éadem, idem

    Relativt pronomen

    Pronominaladjektiv

Verb

    Personändelser

    Presensstammens tempus

    Esse

    Posse

    Volo, nolo, malo

    Perfektstammens     tempus     i aktiv

    Former bildade på     perfektparticipstammen