Första deklinationens substantiv och adjektiv

 

 

Kampanien är beläget i sydvästra Italien och vetter mot Tyrrhenska havet.

Nominativ och genitiv: villa, villae

Genus kan betyda 'kön', 'sort' eller 'slag'. Flertalet substantiv i de indoeuropeiska språken delades in i genus masculinum manligt och genus femininum kvinnligt. De ord som blev över kallades för 'ingetdera', dvs. genus neutrum.

I latinet följs substantivet normalt av adjektivet, jfr uttrycket Cárolus Magnus Karl den  store. Det franska bruket av adjektiv efter huvudordet har sitt ursprung i detta latinska  bruk: le drapeau rouge. Om man på latin särskilt vill betona adjektivet, kan man placera  det framför sitt huvudord: Nova Scotia 'Nya Skottland' (till skillnad från gamla Scotia).

Den första deklinationen i latinet upptar ord som slutar på -a i singularis och -ae i pluralis. Den innehåller i huvudsak feminina ord, t. ex. vill-a 'villa', vill-ae 'villor' eller flamm-a  ' flamma, eldslåga', flamm-ae 'flammor, eldslågor'.

Substantivens grundform, t. ex. villa och flamma, kallas för nominativ. I detta kasus står  subjektet i en sats: Amica audit 'väninnan hör'.

I svenskan bildas genitiv med ett -s sist i ordet, t. ex. 'villas' och 'villors'. Normalt har alla svenska substantivformer s-genitiv. Latinet har inte samma enkla system, utan varje deklinations genitivform har sina speciella ändelser i både singularis och pluralis. När det gäller första deklinationen ser genitivformerna ut på följande sätt:

Singularis

 

 

Nominativ

villa

villa

Genitiv

villae

villa(n)s

Pluralis

 

 

Nominativ

villae

villor

Genitiv

villarum

villor(na)s

Att de latinska formerna för 'villas' (villae) och 'villor' (villae) är likadana har ingen annan grund än  att slumpen ordnat det så, ungefär som att 'tak' kan vara både singularis och pluralis i svenska.

Uppgift 4

Vad heter singularis genitiv och pluralis nominativ och genitiv av a) rosa ros, b) via väg,  c) camera  rum, d) figura figur, e) cultura kultur, f) forma form?

Skriv först de olika böjningsformerna i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

                                             

Vid utgrävningarna av Pompeji fann man håligheter, som man fyllde med gipsmassa. Härigenom fick man någorlunda trogna kopior av katastrofens offer.  

Genitiv har i princip samma användning som på svenska, t. ex. villa amicae 'vänninnans  villa'.

Ett latinskt adjektivattribut rättar sig efter sitt huvudord i fråga om genus (flamma magna  en stor eldslåga), i fråga om numerus (flammae magnae stora eldslågor, jfr svenskan) och  i fråga om kasus (flammarum magnarum de stora eldslågornas).

Latinska uttryck i nominativ

FEMININUM

 

Via dolorósa

den smärtfyllda vägen (gata i Jerusalem på vilken Jesus vandrade med korset)

Nova Scótia

Nya Skottland (provins i Kanada)

terra firma

fast mark

formíca rufa

rödmyra

musca doméstica

husfluga

Formosa (ínsula)

den vackra (ön)

persona non grata

inte omtyckt person

nova (stella)

ny (stjärna)

aqua destillata

destillerat vatten

bétula alba

vit björk

víola canina

hundviol, ängsviol

Latinska uttryck i nominativ och genitiv

(1) summa summarum

(1) summa, ae F summa

(2) aqua vitae

(2) aqua, ae F vatten  vita, ae F liv

(3) fractura clavículae

(3) fractura, ae F brott  clavícula, ae F nyckelben

(4) ruptura retinae

(4) ruptura, ae F bristning retína, ae F näthinna

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Notera följande latinska genitiver i svenska språket:

filosofie (teologie, medicine, teknologie, ekonomie) doktor, Marie bebådelsedag, Mariestad (klass. –ae > senlatinskt –e)!

Notera följande egenamn som bygger på latinska substantiv/adjektiv:

Victoria (= seger), Pia (= den fromma), Beata (= den lyckliga), Clara (= den berömda), Paula (= den lilla), Amanda (= den älskansvärda), Rosa (= rosen), Silvia (= den i skogen boende), Ursula (= den lilla björnen), Alma (= den livgivande), Augusta (= den vördnadsvärda) etc.  

Gå tillbaka till vänstermenyn:  Satsen och dess delar. Lär dig de grammatiska termerna snarast möjligt!

(för att sedan komma tillbaka hit tryck på  'Bakåt' högst upp)