Till vänster står tre pelare av Castor och Polluxtemplet. I förgrunden syns trappavsatsen till Basilica Iulia, till höger delar av kejsarpalatsen på Palatinen.

Perfekt infinitiv

Perfekt infinitiv (t.ex. 'att ha kallat') bildas genom tillägg av suffixet -isse till perfektstammen. Som en minnesregel kan man säga att perfekt infinitiv ser ut som pluskvamperfekt konjunktiv utan personändelse!

amavisse

att ha älskat

terruisse

att ha förskräckt

scripsisse

att ha skrivit

egisse

att ha handlat