Augustus vid Prima Porta, fångad i talarpose.

Pluskvamperfekt indikativ och konjunktiv

Ett verb måste kunna ange tiden för handlingen. I svenskan säger vi 'jag kallar' (presens), 'jag kallade' (imperfekt eller preteritum), 'jag har kallat' (perfekt), 'jag hade kallat' (pluskvamperfekt), 'jag kommer att/skall kalla' (futurum), 'jag kommer att ha/skall ha kallat' (futurum exaktum). 'Har', 'hade', 'kommer att/skall' och 'jag kommer att ha /skall ha' är hjälpverb.

Latinet har inte som svenskan hjälpverb för perfekt, pluskvamperfekt, futurum och futurum exaktum utan lägger olika tempussuffix till perfektstammen. Vi skall nu ta upp modussuffixen för pluskvamperfekt (suffixen för presens konjunktiv samt futurum behandlas i sjunde avdelningen).

Modussuffixen i pluskvamperfekt indikativ och konjunktiv är -era- och -isse-:

vocav-i

perfekt indikativ

jag har kallat/jag kallade

vocav-era-m

pluskvamperfekt indikativ

jag hade kallat

vocav-isse-m

pluskvamperfekt konjunktiv

jag hade kallat/jag skulle ha kallat (det senare i vissa fall) 

(1) Fabulam non audiverátis.

(1) fabula, ae F historia audio 4 höra

(2) Equum émeram.

(2) equus, i M häst emo, emi, emptum 3 köpa

(3) Cum domum ad vos venissem, vobis donum dedi.

(3) domum (riktningsack.) hem  do, dedi, datum 1 ge

(4) Vendiderámus villam

(4) vendo, véndidi, vénditum 3 säl­ja  villa, ae F lantegendom

(5) Vos visitáveram.

(5) vísito 1 besöka

(6) Cum villam vendidissétis, emigravistis.

(6) é-migro 1 flytta utomlands

(7) In Siciliam ínsulam advéneramus.

(7) ínsula, ae F ö  ad-venio, ad-veni, ad-ventum 4 komma till

(8) De vita non desperáveram.

(8) dé-spero 1 misströsta

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 5

Beskriv hur perfektstammen har bildats för följande verb: a) déspero, desperavi, desperatum 1 misströsta, b) dico, dixi, dictum 3 säga, c) do, dedi, datum 1 ge, d) infício, inféci, infectum 3B förgifta!

a)

b)

c)

d)