FABELDJURET BASILISKEN

 

Redan under antiken berättades om ett fabeldjur som kallades basilisk. I en skrift av na­turhistorikern Plinius d. ä. (död 79 e.Kr.) sägs att basilisken är en oerhört stor orm, som dödar med sin blick och med sin väldiga stämma jagar allt levande bort ur sin närhet (jfr de fossila dinosaurierna, urtidsödlorna, 'drakarna'). När man under senare tid i Sydamerika fann en ödla med en utväxt på huvudet och en ryggkam som påminde om fiskarnas ryggfena, döptes den efter detta fabeldjur till basilisk (Basiliscus americanus). Det kan nämnas att basilisk på 1600-talet var namnet på en jättekanon som kunde skicka iväg kulor på uppåt 100 kilo. Följande berättelse är hämtad ur Gesta Romanorum. I folktron möter uppfatt­ningen att man kan förgöra troll och häxor med deras spegelbild.

(1) Alexander domínium universi mundi hábuit.

(1) domínium, i N makt, välde universus, a, um hel mundus, i M värld

(2) Áccidit semel quod magnum exércitum collégit et óppidum circúmdedit.

(2) áccido, áccidi 3 hända; áccidit quod det hände att  semel en gång  exércitus (4 dekl.) här  cólligo, collégi, collectum 3 samla circúmdo, circúmdedi, circúmdatum 1 omge, belägra

(3) Et in eo loco viros multos sine plaga amísit.

(3) locus, i M plats  plaga, ae F slag, sår amítto, amísi, amissum 3 förlora

(4) Cum id mirum videbat-ur, philósophos ad se vocavit et dixit éis:

(4) cum (tidskonjunktion) då  mirus, a, um underlig  suffixet -ur = passivsuffix philósophus, i M lärd man  voco 1 kalla dico, dixi, dictum 3 säga

(5) ´O, philósophi, quómodo potest hoc esse, quod súbito sine plaga viri mei óbeunt?´

(5) quómodo hur hoc det quod här ´att´ súbito (adv.) plötsligt  óbeunt  3:e pers. plur. av ób-eo, ob-ire gå emot döden, dö

(6) Et philósophi dixerunt: ´Mirum non est.

 

(7) Est enim basiliscus super murum óppidi; viri, cum eum vident, inficiúnt-ur et óbeunt.´

(7) super (prep. m. ack.) över, ´´ in-fício, in-féci, in-fectum 3 förgifta, jfr infektera (av perfektparticipstammen!)

(8) Dixit Alexander: ´Quale remedium est contra basiliscum?´

(8) qualis, e (böjs efter 3:e dekl.) hurudan remedium, i N botemedel  contra (prep. m. ack.) mot

(9) Ei dixerunt: ´Pone speculum elevatum inter exércitum et murum ubi est basiliscus.

(9) ei dat. sing.  pono, posui, positum 3 sätta, ställa spéculum, i N spegel  elevátus, a, um högt upphöjd  ubi där

(10) Cum in spéculum respexit, reflexus eius ad eum ipsum redit et sic erit necatus.´

(10) re-spício, re-spexi, re-spectum 3 se (tillbaka) på  re-flexus (4 dekl.) spegel­bild  red-it 3:e pers. sing. av red-ire gå tillbaka, återvända  erit´skall bli ´(fut. av esse) neco 1 döda

(11) Et eo modo viri Alexandri basiliscum necavérunt.

(11) modus, i M sätt

*Alexander, dri M. Under medeltiden hade Alexander den store blivit en sagokung och huvudperson i en mängd berättelser.

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.