IN SCHOLA

Skolscen. Relief i sandsten ca 200 e. Kr. Kamraten till höger kommer för sent och hälsar generat. I handen har han skrivtavlor.

 

 

Följande text är, med vissa avkortningar, hämtad ur en senantik läsebok för nybörjare.

(1) Mane vigilavi de somno.

(1) mane (adv.) tidigt  vígilo 1 vaka, vakna  somnus, i M sömn

(2) Accepi a servo cáligas.

(2) accipio, accepi, accep­tum 3B ta emot  cáliga, ae F sko, stövel

(3) Poposci aquam, me lavi, deposui albam paenulam.

(3) posco, poposci, - 3 fodra, be­gära lavo, lavi, lavatum 1 tvätta,  depóno, depósui, depósitum 3, lägga ned, taga av albus, a, um vit paenula, ae F nattskjorta

(4) Accepi vestimenta.

(4) vestimentum, i N klädnad, pl. kläder

(5) Processi de cubículo cum paedagógo.

(5) procedo, processi, processum 3 gå fram, gå ut  cubículum, i N sovrum paedagogus, i M ledsagare (till skolan)

(6) Matrem salutavi et sic descendi de domo.

(6) matrem (3:e dekl., ack.)  salúto 1 hälsa på, säga farväl till  sic   descendo, descendi, descensum 3 gå ner, ge sig i väg  de domo hemifrån

(7) Abii in scholam, dixi: ´Ave magister!´

(7) ábeo, ábii, ábitum, abíre (oregelb) gå i väg  ave, avete var hälsad(e)  dico, dixi, dictum 3 säga

(8) Magister resalutávit: ´Avéte discipuli!´

(8) resalúto 1 hälsa tillbaka discípulus, i M elev

(9) Ego dictatum excepi et interrogatus respondi.

(9) dictatum, i N dikterat stycke excipio, excepi, exceptum 3B ta emot, här fritt: ´skriva ned´ intérrogo 1 tillfråga respondeo, respondi, responsum 2 svara

(10) Ut ea egimus, magister nos dimisit ad prandium.

 

(10) ut (med ind.) så snart som, då  ago, egi, actum 3 göra; egimus på sv. hade gjort dimitto, dimisi, dimissum 3 skicka i väg prandium, i N lunch

(11) Dimissus veni domum.

(11) domum (riktningsack.) hem

(12) Accepi panem cándidum, olivas, caseum.

(12) panem (3:e dekl., ack.) bröd candidus, a, um vit caseus, i M ost, ty. Käse

(13) Bibi aquam frígidam.

(13) bibo, bibi, 3 dricka frígidus, a, um kall

(14) Redii in scholam.

(14) rédeo, rédii, réditum, redíre (oregelb)  gå tillbaka

Lär in glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 2

Skriv i rutan perfektformer som du finner i detta stycke! Se sedan i facit om du fått med alla formerna!