SAMMANFATTNING

Tempus- och modussuffix

i presens indikativ samt imperfekt indikativ och konjunktiv

i perfekt indikativ samt pluskvamperfekt indikativ och konjunktiv

voco

presens indikativ

jag kallar

voca-ba-m

imperfekt indikativ

jag kallade

voca-re-m

imperfekt konjunktiv

jag kallade/skulle kalla (det senare i vissa fall)

vocav-i

perfekt indikativ

jag har kallat/jag kallade

vocav-era-m

pluskvamperfekt indikativ

jag hade kallat

vocav-isse-m

pluskvamperfekt konjunktiv

jag hade kallat/jag skulle ha kallat (det senare i vissa fall)

Perfekt indikativ. Perfekt infinitiv

Personsuffixen i perfekt indikativ är desamma oavsett hur perfektstammen är bildad:

aud-i-re höra

aper-i-re öppna

sent-i-re märka

ven-i-re komma

audi-v-

aper-u-

sens- (sent-s-)

ve*n-

Perfekt indikativ

 

 

 

audí-v-i

apér-u-i

sens-i

ven-i

audi-v-ísti

aper-u-ísti

sens-ísti

ven-ísti

audí-v-it

apér-u-it

sens-it

ven-it

audí-v-imus

aper-ú-imus

séns-imus

vén-imus

audi-v-ístis

aper-u-ístis

sens-ístis

ven-ístis

audi-v-érunt

aper-u-érunt

sens-érunt

ven-érunt

Perfekt infinitiv

 

 

 

audi-v-isse

aper-u-isse

sens-isse

ven-isse

att ha hört

att ha öppnat

att ha märkt

att ha kommit

* långt e i perfektstammen genom avljud; presensstammen har kort e.

Uppgift 8

Skriv ned temat för följande verb:

a) facio 3B göra

b) capio 3B ta

c) accipio 3B motta

d) habeo 2 ha

e) pono 3 sätta, ställa

f) video 2 se

g) mitto 3 skicka

h) procedo 3 gå fram

i) respondeo 2 svara

j) venio 4 komma

Skriv först temaformerna i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)