Teckning av Staffan Lindén

 Presens particip

 

I latinet bildas presens particip genom att till presensstammen läggs suffixet –nt (i tredje och fjärde konjugationen inskjuts ett e före nt). Till detta suffix –nt läggs i nominativ singularis –s och genom assimilation faller t före s (jfr sapiens ur *sapients, i genitiv sapientis).

Många latinska presens particip har lånats in i svenskan. Det är böjnings­stammen som lånas in, oftast som substantiv, t.ex. emigrans, emigrant-is (emigrant = utvand­rande person), gratulans, gratulant-is (gratulant = lyckönskande per­son), patiens, patient-is (patient = lidande person), agens, agent-is (agent = handlande person). Presens particip böjs som adjektiv efter tredje deklinationen med en form i nominativ (M, F, N):

 

Maskulinum/Femininum

Neutrum

Singularis

 

 

Nominativ

agens

agens

Genitiv

agentis

agentis

Dativ

agenti

agenti

Ackusativ

agentem

agens ( = nom.)

Ablativ

agenti

agenti

 

 

 

Pluralis

 

 

Nominativ

agentes

agentia

Genitiv

agentium

agentium

Dativ/Ablativ

agentibus

agentibus

Ackusativ

agentes

agentia ( = nom.)

 

 

 

*I satsförkortningar och som substantiverat adjektiv har presens particip som

regel - e i abl. sing.