QUAESTIONES ET RESPONSA

I det följande redovisas delar av ett pedagogiskt samtal mellan kejsarsonen Pippin och hans lärare Alcuin vid Karl den stores hovskola (ca 800 e.Kr.). Observera att många av svaren innehåller genitivformer av första, andra och tredje deklinationernas substantiv!

A. Quid est ver? *

P. Pictor terrae. **

* = Alcuin  ** = Pippin

quid? (frågande pron.) vad? pictor, óris M målare  terra, ae F jord, mark, land, jfr fra. terre

A. Quid sunt ólera?

P. Amici medicorum, laus coquorum.

olus, óleris N grönsak, ört médicus, i M läkare  laus, laudis F beröm, ära  coquus, i M kock

A. Quid est herba?

P. Vestis terrae.

herba, ae F växt, gräs, jfr herbarium, fra. herbe vestis, is F klädnad, dräkt

A. Quid est luna?

P. Óculus noctis.

luna, ae F måne óculus, i M öganox, noctis F natt, jfr nocturne

A. Quid sunt stellae?

P. Nautarum gubernatores, noctis decor.

stella, ae F stjärna  nauta, ae M sjö­man gubernator, óris M styrman, styresman decor, óris M smycke, prydnad, jfr dekor

A. Quid est mare?

P. Limes terrae, divisor regionum, refugium in perículis.

mare, maris N hav  limes, límitis, M gränslinje  divisor, óris M. delare regio, onis F område, region  refugium, i N tillflyktsort, jfr refuge  perículum, i N fara

A. Quid est navis?

P. Navis est aedificium erraticum, viator sine vestigiis.

navis, is F (navigare) skepp aedi­ficium, i N hus, hem, byggnad errá­ticus, a, um kringirrande viator, óris M vandrare  vestigium, i N spår

A. Quid est corpus?

P. Domicilium ánimae.

corpus, córporis N kropp domicilium, i N hus, bostad, hemvist  ánima, ae F själ

A. Quid est cérebrum?

P. Servator memoriae.

cérebrum, i N hjärna, jfr cerebral servator, óris M bevarare, beskyddare  memoria, ae F minne

A. Quid sunt óculi?

P. Duces córporis.

dux, ducis M ledare, vägvisare

A. Quid est cor?

P. Receptáculum vitae.

cor, cordis N hjärta, jfr fra. cordial receptáculum, i N förvaringsrum, tillflyktsort

A. Quid est sanguis?

P. Humor venarum, vitae alimentum.

sanguis, sánguinis M blod  humor, óris M fuktighet, vätska  vena, ae F blodåder  alimentum, i N näring

A. Quid est vita?

P. Beatorum laetitia, miserorum maestitia, exspectatio mortis.

laetitia, ae F glädje  miser, era, erum eländig, olycklig,  maestitia, ae F sorg, smärta  exspectatio, ónis F väntan  mors, mortis F död

 

 

 

Lär in glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.