FEMTE AVDELNINGEN             (i pdf-format)

(i pdf-format utan bilder)

 

Romersk kejsartid

Tredje deklinationen

     Nominativ och genitiv

     Quaestiones et responsa

     Övriga kasus av substantiven. Adjektiv i positiv

Presens particip

Relativt och frågande pronomen qui/quis och dess sammansättningar

Presens particip och perfekt particip som förenat particip

    Fabula de lupo et agno