Bevingade ord      (i pdf-format)  

 

Álea iacta est

 

Tärningen är kastad (Caesar, död 44 f. Kr)

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regátur?

Vet du inte, min son, med hur lite för­stånd världen styrs (Axel Oxenstierna, död 1654)

Audiátur et áltera pars

Må även den andra parten höras

Aúrea mediócritas

Den gyllene medelvägen (Horatius, död 8 f. Kr.)

Ave, Caesar, moritúri te salútant

Hell dig, Caesar, de som skola dö hälsa dig!

Cógito, ergo sum

Jag tänker, alltså existerar jag (Cartesius, död 1650)

De gústibus non est disputandum

Om smak skall man inte diskutera

De mórtuis nil nisi bene

Om de döda ingenting annat än gott

Dívide et ímpera

Söndra och härska

Errare humanum est, ignóscere divínum

Att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt

Et tu, Brute

Även du, min Brutus

Faber est suae quisque fortúnae

Var och en är sin egen lyckas smed (Appius Claudius Caecus ca 300 f. Kr.)

Festína lente

Skynda långsamt, dvs. varsamt

Fortes Fortúna ádiuvat

Lyckan står de djärve bi (Terentius, död 159 f. Kr)

Hódie mihi, cras tibi 

I dag mig, i morgon dig

Homo sum, humani nil a me aliénum puto

Jag är människa och jag anser intet mänskligt vara mig främmande (Terentius)

Ille faciet

Han skall göra det (Karl den IX om sin son Gustav II Adolf)

In infinítum

I det oändliga

In vino véritas

Vid vindrickning (kommer) sanningen (fram)

Lítteris et ártibus

För litteratur och konst (medalj)

Memento te mortálem esse

Kom ihåg att du är dödlig

Mens sana in córpore sano

En sund själ i en sund kropp (Iuvenalis, död 128 e. Kr))

Modus vivendi

Ett sätt att leva

Naturam expéllas furca, tamen usque recúrret

Naturen må du försöka driva ut med hötjuga, hon kommer ändå alltid tillbaka (Horatius)

Navigare necesse est, vívere non est necesse

Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt (Pompeius, död 48 f.Kr.)

Ne quid nimis

Ingenting till övermått

Nil admirari

Inte förvåna sig över något (Horatius)

Noli me tángere

Rör mig inte

Noli turbare círculos meos

Rubba inte mina cirklar(Arkimedes, 200-talet f. Kr.)

Non multa sed multum

Inte många olika saker utan mycket av en sak (Plinius d. y. omkr. 100 e. Kr.)

Non scholae sed vitae díscimus

Vi lär inte för skolan utan för livet

Non vidéri, sed esse

Inte synas, utan vara (Tycho Brahe, död 1601)

Nuda véritas

Nakna sanningen (Horatius)

Nulla dies sine linea

 

Ingen dag utan ett streck (den grekiske målaren Apelles, omkr. 300 f. Kr.)

O sancta simplícitas

O heliga enfald! (Johan Hus, död 1415)

O témpora, o mores

Vilka tider, vilka seder (Cicero, död 43 f.Kr.)

Panem et circenses

Bröd och skådespel

Perículum in mora

Fara i dröjsmål (Livius, död 17 e.Kr.)

Post festum

Efter festen (dvs. för sent)

Quidquid id est timeo Danaos et dona ferentes

Vad det än må vara, fruktar jag danaerna, även när de komma med gåvor (Laokoon om grekernas gåva till trojanerna i form av en trähäst, Vergilius Aeneid)

Quo vadis, Domine?

Vart går du, Herre?

Sat sapienti

 

Nog för den kloke (dvs. han behöver inte ytterligare förklaringar)

Sic transit gloria mundi

Så förgår all jordisk ära

Summum ius, summa iniuria

Största (formella) rätt är största (reella) orätt

Tandem quasi homo habitare coepi

Äntligen får jag bo som en människa (Nero)

Varium et mutábile semper femina

Kvinnan är ett ombytligt och nyckfullt väsen (Vergilius, död 19 e. Kr.)

Veni, vidi, vici

Jag kom, jag såg, jag segrade (Caesar)

Vixit, dum vixit, laetus

Han levde glad, så länge han levde (Stienhielm, död 1672)