Betoning av latinska ord                 (i pdf-format)

 

Betoningen av latinska ord ligger på nästsista stavelsen (sýllaba paenúltima), om denna är lång (applaúdo). Om inte, betonas tredje stavelsen från slutet.

En stavelse är lång, om den innehåller diftong, lång vokal eller kort vokal som följs av i princip minst två konsonanter eller x.

Det finns en hjälpregel när det gäller vokalers längd: en vokal direkt före en annan vokal är kort. Det heter alltså cránium vídeo. Vokalerna i och e är alltså korta och ger en kort stavelse, som då blir obetonad.

För att underlätta nybörjarens läsning av latinsk text har denna boks inledande delar försetts med accenttecken 1) i alla mer än tvåstaviga ord där tonvikten läggs på tredje stavelsen från slutet, 2) på betonad nästsista stavelse i några ord som lätt uttalas fel.

Övningsuppgift

Sätt ut accenttecken för betoning på följande latinska ord: a) intellectus förstånd, b) nocturnus nattlig, c) hospitium gästhem, d) legenda något som bör läsas, e) Hispania Spanien, f) capillus hår, g) perpetuus ständig.  

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)