Mosaik med boxningsscen. Thuburbo Maius, Africa Romana.  200-talet

e. Kr.

Gerundivum (verbaladjektiv)

Gerundivum bildas genom att -nd läggs till verbstammen (i tredje och fjärde konjugationen inskjuts ett e före nd). Gerundivum är ett verbaladjektiv med böjningsändelserna -us, -a, -um. Det har som regel betydelsen av ett passivt futurum particip som uttrycker nödvändighet.

Latinska gerundiver möter i många svenska lånord: tentand = ’en som bör prövas’, examinand = ’en som bör undersökas, konfirmand = ’en som bör befästas (i tron), legend = ’det som bör läsas’, etc.

A. Gerundivum som adjektivattribut har betydelsen ’som bör göras’: 

liber legendus

en bok som bör läsas, en läsvärd bok

Amanda

hon som bör älskas, den ’älskansvärda’

dividendum

det som bör delas, dvs. dividend

 

B. Gerundivum som predikatsfyllnad vid esse har också betydelsen ’som bör (skall/måste) göras’.

Liber legendus est/erat.

Boken bör/borde läsas.

Liber mihi (dativus agentis) legendus est/erat.

Boken bör/borde läsas av mig = Jag bör/borde läsa boken.

Hoc observandum est.

Detta bör observeras.

 

C. Gerundivum kan stå som predikativt attribut till ett substantiv, s. k. gerundivförbytning. Gerundium med ackustivobjekt (Legendo libros... = Genom att läsa böcker...) ersätts då med en konstruktion, där objektet ’böcker’ blir huvudord och gerundium ersätts av ett adjektiviskt gerundivum (Libris legendis ... Genom att läsa böcker...). Gerundivformen återges alltså med svensk infinitiv och substantivet blir ackusativobjekt till infinitiven. Jfr följande två konstruktioner som uttrycker samma sak på två olika sätt:

Ars libros legendi difficilis est.

Ars librorum legendorum difficilis est.

Konsten att läsa böcker är svår.

 Latinska uttryck 

De gustibus non est disputandum.

Om smak(er) bör (det) ej diskuteras.

Quod erat demonstrandum.

Vilket skulle bevisas/ Och detta skulle bevisas.

Praeterea censeo Carthaginem esse delendam. Cato d. ä.

För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras.

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas! Ovidius

Även om krafterna saknas, bör dock viljan berömmas!

 Uppgift 10

 Vad betyder Arrogantia non ferenda? (arrogantia, ae F fräckhet; fero,  tuli, latum, ferre bära, uthärda)

Skriv först svaret i rutan, rätta sedan genom facit!

 

                         

 Uppgift 11

 Vad betyder Pacta sunt servanda? (pactum, i N överenskommelse,  avtal; servo 1, bevara, hålla)

Skriv först svaret i rutan, rätta sedan genom facit!