Mosaik med bonde som plockar oliver. Chebba, Africa Romana. 200-talet

e. Kr.

Gerundium (verbalsubstantiv)

På latin kan en infinitiv stå som subjekt (Navigare necesse est) och objekt (Navigare amo) men inte stå i genitiv, dativ, ablativ eller i ackusativ efter preposition. I sådana situationer ersätts infinitiven av gerundium, ett verbalsubstantiv i neutrum bildat genom att –nd läggs till verbstammen (i tredje och fjärde konjugationen inskjuts ett e före nd). Det böjs som en neutral o-stam, t. ex.  

Genitiv

ars legend-i

konsten att läsa = läsandet-s konst

Ackusativ

paratus ad legend-um

beredd att läsa

Ablativ

legend-o

genom att läsa

Latinska uttryck 

Modus vivendi

ett sätt att leva (i samförstånd)

Ars amandi

konsten att älska

Docendo discimus.

Vi lär (oss själva) genom att undervisa.

Homo ad intelligendum et ad agendum natus est.

Människan är född till att förstå och till att handla.

Dubitando ad veritatem venímus.

Genom att tvivla kommer vi fram till sanningen.

Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo. Ovidius

Droppen urholkar stenen inte genom sin kraft utan genom att ofta falla.

Scribere scribendo, dicendo dicere disces.

Du kommer att lära dig att skriva genom att skriva, att tala genom att tala.

Ars legendi libros

konsten att läsa böcker

 Uppgift 8

 Böj i singularis spes bona ’gott hopp’!

 Skriv först böjningsformerna i rutorna, rätta sedan genom  facit!

 

                          

 Uppgift 9

 Böj i pluralis res plures’ flera saker’! 

Skriv först böjningsformerna i rutorna, rätta sedan genom  facit!