Friluftsfrämjandet Frostkåge, Skellefteå, har gjort ovanstående

webbplats för långfärdsskridsko.

Femte deklinationen

Den femte deklinationen omfattar ett fåtal substantiv med stam på –e, som i nominativ singularis har ändelsen -s och i genitiv ändelsen –i: dies, diéi ’dag’. Ändelserna är i genitiv singularis -i och i pluralis –rum, vilket överensstämmer med ändelsesystem A. Stammarna på –e är femi­ninum utom dies, som i pluralis alltid, i singularis oftast är maskulinum. 

 

Maskulinum

Singularis

 

Nominativ

dies dag

Genitiv

diéi dag(en)s

Dativ

diéi

Ackusativ

diem

Ablativ

die

 

 

Pluralis

 

Nominativ

dies dagar

Genitiv

dierum dagar(na)s

Dativ/Ablativ

diebus

Ackusativ

dies

Stamvokalen -e är lång efter vokal, kort efter konsonant: dies, diéi, res, rei (uttal rej), F sak, spes, spei (uttal spej) F hopp.

Lånord i svenskan

rabies (raseri, galenskap), caries (röta, tandröta) etc.

Latinska uttryck 

ante meridiem (a.m.)

före middagen    (merius<medius)

post meridiem (p.m.)

efter middagen

Minister in spe

minister i förhoppningen

In medias res

(gå) rakt på sak (rakt på ämnet)

Nova species

en ny art (botaniskt) (species, éi F)

Sub specie aeternitatis

ur evighetens synvinkel (Spinoza)

Requiem aeternam dona eis, Domine!

giv dem evig vila, Herre (réquies,éi F)

Fortiter in re, suaviter in modo

kraftfullt i sak, milt i sättet

In fidem

till bekräftelse (av riktigheten)

Bona fide

i god tro, i ärligt uppsåt (fides, ei F)

Rebus

med saker

Index rerum

sakregister

Res publica

staten

 Lär in böjningen av dies, diéi och uttrycken i  vänsterspalten!

 Uppgift 5

 Vad heter dativ och ablativ singularis av rábies, rabiéi ’raseri’, fides,  ei ’tro, trohet’, cáries, cariéi ’röta’?

 Skriv först kasusformerna i rutorna, rätta sedan genom  facit!

                    

 

 Uppgift 6

 Böj i singularis versus pulcher ’en vacker vers’!

 Skriv först böjningsformerna i rutorna, rätta sedan genom  facit!

 

 

 

 

                           

 Uppgift 7

 Böj i pluralis sensus multi ’många känslor’!

 Skriv först böjningsformerna i rutorna, rätta sedan genom  facit!