Teatermasker i sten invid teaterscenen i Ostia.

 Fjärde deklinationen

 

Nominativ och genitiv

 Den fjärde deklinationen omfattar substantiv med stam på –u. Dessa stammar har i singularis nominativ ändelsen -s och i genitiv ändelsen –s, fructus, us M ’frukt’. Deklinationstillhörigheten anges i ordbok genom ordslutet i genitiv (-us).

Nominativ pluralis slutar för u-stammar i maskulinum och femininum på -s (< u-es), i neutrum på -a. Genitiv pluralis slutar på –um. 

 

Maskulinum

Neutrum

Singularis

 

 

Nominativ

fructus frukt

cornu horn

Genitiv

fructus frukt(en)s

cornus horn(et)s

 

 

 

Pluralis

 

 

Nominativ

fructus frukter

cornua horn

Genitiv

fructuum frukter(na)s

cornuum horn(en)s

Observera att inga adjektiv böjs efter fjärde deklinationen!

De flesta substantiv på -us efter fjärde deklinationen är maskulina verbalsubstantiv, bildade av ett verbs perfektparticipstam, jfr sensus, us känsla (av sentio, sensi, sensum 4 känna), visus, us syn (av video, vidi, visum 2 se). Till denna deklination hör även ämbetsbeteckningar på -atus (sv. -at), t. ex. consulatus, us konsulsbefattning, konsulat, rectora­tus, us rektorstjänst, rektorat.

Ett par feminina substantiv finns: manus, us ’hand’ och domus, us ’hus’. Domus har vissa former lånade från andra deklinationen, t. ex. domi ’hemma’(kasus lokativ har samma form som kasus genitiv), domo ’hemifrån’ (separativ ablativ).

Lånord i svenskan

1. från nominativformen: kasus, lapsus, passus, status, intróitus (ingångspsalm), cóitus (samlag)

2. från böjningsstammen (utan -us): stat, grad, vers, akt, rit, frukt, ornat, apparat, impuls, rektorat, dom (som i domkyrka) etc.

Substantiv på -us av fjärde deklinationen har - till skillnad från substantiv på -us av andra deklinationen - i avledda ord kvar sitt -u-, det tillhör ju stammen: sensuell av sensus, visuell av visus, aktuell av actus, luxuös av luxus, spirituell av spiritus, manuell av manus, rituell av ritus etc.

 Exercitium 

Lapsus linguae

lapsus, us M slintning, glidande, misstag, lingua, ae F tunga

Lacus profundus

lacus, us M sjö profundus, a, um djup

Senatus populusque Romanus

senatus, us M senat

Quinque sensus

sensus, us M känsla, sinne

Maior pars Germanorum victus ex lacte, caseo, carne constabat.

victus, us M mat  lac, lactis N mjölk  caro, carnis F kött  consto 1 bestå

Gradus magistratuum Romanorum multi erant.

magistratus, us M ämbetsman gradus, us M gång, grad

Magnum numerum versuum poeta dictavit stans in uno pede.

versus, us M (vers) rad dicto 1 läsa upp  sto 1 stå;’på stående fot’

Domus aurea Neronis

domus, us F hus, palats

Lär in glosorna i högerspalten!

Vill du se översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Övriga kasus

Den fortsatta böjningen av substantiv med stam på –u- lyder som följer. Substantiv i maskulinum och femininum böjs på samma sätt. Notera för singularis dativ –i och för ablativ lång stamvokal –u i (jfr lång stam­vokal i ablativ för övriga vokalstammar: villa, disco, mari)!

 

Maskulinum

Neutrum

Singularis

 

 

Nominativ

fructus

cornu

Genitiv

fructus

cornus

Dativ

fructui

cornui

Ackusativ

fructum

cornu (= nom.)

Ablativ

fructu

cornu

 

 

 

Pluralis

 

 

Nominativ

fructus

cornua

Genitiv

fructuum

cornuum

Dativ/Ablativ

fructibus

cornibus

Ackusativ

fructus

cornua (= nom.)

  

EXERCITIUM 

Manu scriptum

manus, us F hand

Senatui placet bellum indicere.

placet (opers.) det behagar + dativ = någon beslutar indíco 3 förklara

Consules exercitibus praeerant.

exercitus, us M här  praesum + dativ: stå i spetsen för, anföra

Manu propria

proprius, a, um egen

Dextra (sinistra) manu

dexter, ra, rum höger sinister, ra, rum vänster

Lär in böjningen av fructus, us och glosorna i högerspalten!

Vill du se översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 1

Vad heter dativ och ablativ singularis av ritus, us ’rit’, apparatus, us ’anordning, utrustning’, resp. spiritus, us ’ande’?

Skriv först kasusformerna i rutorna, rätta sedan genom facit!

 

 

 

 

 

                  

Uppgft 2

Vad heter nominativ och genitiv pluralis av ritus, us, apparatus, us, resp. spiritus, us?

Skriv först kasusformerna i rutorna, rätta sedan genom facit!