Peristylen i huset med 'Venus i musselbåten', Pompeji.

  Imperfekt indikativ 

 

Latinskt imperfekt bildas med ett suffix -ba- före person­suffixen (i tredje och fjärde konjugationerna inskjuts ett e före -ba-). Den allmänna personändelsen för första person singularis aktivum är i latinet -o (jfr vide-o ’jag ser’) eller -m (jfr s-u-m ’jag är’). I tempus imperfektum används det sistnämnda personsuffixet.

Tempus- och personsuffix i imperfekt indikativ ser ut så här i t. ex. första och fjärde konjugationerna: 

1:a konj. på –a

jag berömde etc.

4:e konj. på –i

jag hörde etc.

laudá-ba-m

audiébam

laudá-ba-s

audiébas

laudá-ba-t

audiébat

lauda-bá-mus

audiebámus

lauda-bá-tis

audiebátis

laudá-ba-nt

audiébant