ADVERB                                             Tillbaka

I latinet bildas positiv av adverb genom att man till adjektivets böjningsstam i positiv lägger

1. -e, om adjektivet hör till ändelsesystem A (första och andra dekl.): lent-e långsamt av lentus, a, um långsam,

2. -iter, om adjektivet hör till ändelsesystem B (tredje dekl.): gráv-iter tungt av gravis, e tung.

Som komparativ för adverben används ackusativ singularis neutrum av motsvarande adjektivs komparativ, dvs. morfemet -ius fogas till böjningsstammen. Adverbets superlativ är adjektivets superlativ med utbyte av morfemet -us mot morfemet -e.

lente (lent-) långsamt

lentius långsammare, ganska långsamt, alltför långsamt

lentíssime långsammast, mycket långsamt

gráviter (grav-) tungt

gravius

tyngre, ganska tungt, alltför tungt

gravíssime

tyngst, mycket tungt