ADJEKTIV                                                         Tillbaka

 

Ändelsesystem A

Ändelsesystem B

Regelbunden komparation

 

Ändelsesystem A (första och andra deklinationerna)

bonus, a, um ’god’

Stam

-o- M

-a- F

-o- N

Sing.

 

 

 

Nom.

bonus

bona

bonum

Gen.

boni

bonae

boni

Dat.

bono

bonae

bono

Ack.

bonum

bonam

bonum

Abl.

bono

bona

bono

 

 

 

 

Plur.

 

 

 

Nom.

boni

bonae

bona

Gen.

bonorum

bonarum

bonorum

Dat./Abl.

bonis

bonis

bonis

Ack.

bonos

bonas

bona

 

 

 

 

 Upp

Ändelsesystem B (tredje deklinationen)

lenis, lene ’mjuk’

Stam

M F

N

Sing.

 

 

Nom.

lenis

lene

Gen.

lenis

lenis

Dat.

leni

leni

Ack.

lenem

lene

Abl.

leni

leni

 

 

 

Plur.

 

 

Nom.

lenes

lenia

Gen.

lenium

lenium

Dat./Abl.

lenibus

lenibus

Ack.

lenes

lenia

 

 

 

Observera följande om adjektivets nominativform:

Några adjektiv har i nominativ singularis SAMMA form i maskulinum, femininum och neutrum, t.ex. sapiens (mask., fem. o. neutr.), gen. sapientis ’vis’, felix (mask., fem. o. neutr.), gen. felícis ’lycklig’, prudens (mask., fem. o. neutr.), gen. prudentis ’klok’. Detta gäller också presens particip.

Andra adjektiv har i nominativ singularis tre olika former i maskulinum, femininum och neutrum, t.ex. acer (ur*acr <acris), acris, acre ’vass’, därför att i maskulinum böjningsmorfemet -is har fallit bort och ett uttalsunderlättande e har skjutits in framför -r, jfr väder, vädret.

Upp

Regelbunden komparation

 Komparativ av ett latinskt adjektiv bildas genom tillägg av ett morfem -ior (M och F) och -ius (N) till positivens böjningsstam. En sådan komparativbildning gäller både adjektiv som hör till ändelsesystem A och adjektiv som hör till ändelsesystem B. Komparativer böjs såsom tredje deklinationens konsonantstammar, eftersom komparativmorfemet -ior slutar på konsonant (därför i ablativ singularis longiore, graviore, sapientiore).

Superlativ bildas vanligen genom tillägg av -issimus, a, um till positivens böjningsstam och böjs efter första och andra deklinationerna. Denna superlativbildning gäller både adjektiv som hör till ändelsesystem A och adjektiv som hör till ändelsesystem B.

Ett adjektiv kompareras så här:

longus, a, um (long-) lång

longior, -ius

längre, ganska lång, alltför lång

longissimus, a, um

längst, mycket lång

gravis, e            (grav-)  tung

gravior, -ius

tyngre, ganska tung, alltför tung

gravissimus, a, um

tyngst, mycket tung

sapiens      (sapient-)  vis

sapientior, -ius visare,  ganska vis, alltför vis

sapientissimus, a, um visast, mycket vis

 Upp